FANDOM


Zantragora
Space in blue by qauz
Typ planety Świat Grobowiec
Rozmiar b.d.
Temperatura b.d.
Przynależność Nekroni
Władca nieznany
Segmentum Ultima
Sektor nieznany
Pod-sektor nieznany
System b.d.
Populacja duża liczba Nekronów

Zantragora - Świat Koronny nieznanej dynastii i potężne laboratorium badające tajniki życia.

Historia

To prawdopodobnie Zantragora jest miejscem, gdzie rozpoczął się biotransfer. To na niej Illuminor Szeras przeprowadzał swoje badania, które prowadzi do tej pory. Nie wiadomo, jaką rolę pełniła Zantragora w czasie Wojen w Niebiosach, ale nic nie wskazuje, by były tutaj prowadzone jakieś cięższe walki. Planeta została dobrze przygotowana na Wielki Sen.

Kadzie krwi

Istnieje jeden cel dla władców tej upiornej planety - powrót Nekronów do żywych ciał. Nie cofnął się przed niczym, by spełnić ostatni rozkaz Milczącego Króla. Apoteoza była zapowiedziana także w przepowiedni w czasie objawienia Wielkiego Snu. Dlatego Nekroni święcie wierzą, że jest możliwa. Obojętne, czy mają przejąć inny gatunek, czy wyhodować własny, każdego dnia potężne floty Zantragory przeczesują kolejne światy w poszukiwaniu istot, które mogą przybliżyć Nekronów do rozwiązania sekretu życia. Illuminor Szeras i setki innych Krypteków trzymają w celach setki tysięcy różnych okazów, bo każdy z nich może być kluczem do zdjęcia klątwy biotransferu. Tkwią zamknięte w statycznym śnie, a gdy zostaną wybudzone, są poddawane niekończącej się serii autopsji, rozbijania genów, mutacji tkanek oraz cząsteczkowej dekonstrukcji.

Choć nikt nie wie, jak wiele czasu może upłynąć, nim Nekroni dopną swego, nie zapowiada się, by nastąpiło to za życia tego, ani następnego pokolenia ludzi. Postępy Zantragorańczyków są znikome, ale Nekroni są cierpliwi. Będę przelewać krew niższych ras tak długo, aż dopełni się przeznaczenie, a wyrok wiecznego potępienia zostanie cofnięty.

Źródła

  • Kodeks: Nekroni (5-ed.) str. 17, 56
  • Kodex: Necrons (7th ed.)