FANDOM


Wojowicy Kabały (ang. Kabalite Warrior) - piechota, podstawowa jednostka w armii Mrocznych Eldarów. Ich piekielnie niebezpieczna broń strzelcka sprawia, że są śmiertelnie groźni w walce na duży dystans. Jednakże pozostają praktyczne bezbronni, gdy dochodzi do walki wręcz.

Dark Eldar Kabalist 2 by Beckjann

Wojownik noszący trofeum

Opis

Oddziały wojowników stanowią zazwyczaj najliczniejszą formację w armii Mrocznych Eldarów. Jeden oddział bywa wyposażony w aż dwie bronie zakwalifikowane do kategorii broni ciężkich (może to być przeciwpancerna Mroczna Lanca oraz przeciwpiechotne działko Splinter) oraz dwie bronie specjalne (przeciwpancerny Blaster oraz przeciwpiechotny Shredder). W połączeniu z wysokim wyszkoleniem poszczególnych Xenos, daje to oddział dysponujący naprawdę imponującą siła ognia. Formacje te posiadają opancerzenie odpowiadające temu, które znajduje się na standardowym wyposażeniu Gwardii Imperialnej. Z oczywistych względów nie stanowi ono żadnej ochrony przed ogniem z Bolterów. Wojownicy nie posiadają też żadnej wyspecjalizowanej broni do walki wręcz, dlatego też będą stanowili łatwy cel dla szarżującego oddziału taktycznego.

Rodzaje Wojowników

Wojownicy Kabały dzielą się na dwie kategorie: Półkrwi (Halfborn) oraz Prawdziwych.

Wojownicy Półkrwi - ci de facto nie są prawdziwymi Mrocznymi Eldarami. Ci osobnicy są hodowani przez Haemonculi w różnych kadziach. ,,Rodzą się" od razu dorośli, są indoktrynowani po czym przechodzą tylko podstawowe szkolenie. Te Koweny które specjalizują się w tworzeniu Wojowników są podobno w stanie wyprodukować ich jednorazowo parę milionów.

Prawdziwi Wojownicy (zwani też ,,Z Krwi i Kości") - Mroczni Eldarzy którzy przyszli na świat w normalny sposób. Przechodzą całe szkolenie i mogą awansować wyżej niż tylko na posadę Sybaryty. Od Wojowników Półkrwi odróżnia ich jeszcze posiadanie lepszego sprzętu i (z oczywistych względów) mniejsza liczebność.

Rzadko kiedy zdarza się, aby w jednej drużynie służyli Prawdziwi i Półkrwi ze względu na ich wzajemną nienawiść do siebie.

Źródła

Codex: Dark Eldar (5 edycja)