FANDOM


LEWY cudzysłów
Śmiertelnik nigdy nie zrozumie zamiarów bogów, tym bardziej nie powinien ich osądzać. Musicie się pogodzić z tym, że Tzeentch ma dla nas wszystkich miejsce w swoim wielkim planie i radujcie się z roli, jaką przyszło wam odegrać
PRAWY cudzysłów

—Odezwa Magnusa Czerwonego


Tysiąc Synów
Taktyczny Marines Tysiąca Synów po Herezji
Fundacja I
Numer Legionu XV
Primarcha Magnus Czerwony
Świat macierzysty Prospero
Kolorystyka niebiesko,złoty
Przynależność Tzeentch

Tysiąc Synów (ang. Thousand Sons) - są jednym ze zdradzieckich legionów Kosmicznych Marines Chaosu oddanych wyłącznie służbie Tzeentcha, pana przemian, intryg i magii chaosu. Byli XV Legionem spośród pierwotnych dwudziestu Legionów Kosmicznych Marines, a ich Patriarchą jest Magnus Czerwony. Ich światem macierzystym jest Prospero. Obecnie zamieszkują Planetę Czarnoksiężników w Oku Grozy.

Godło Tysiąca Synów po Herezji

Symbol Tysiąca Synów

Wybrańcy Tzeentcha

Thousand-Sons-Sorcerer

Czarnoksiężnik Tysiąca Synów

Główną cechą odróżniającą Tysiąc Synów od innych Zdradzieckich Legionów jest duża liczba mutacji wśród psioników, które zawsze pojawiały się między ich Kosmicznymi Marines. Każdy obecny członek legionu posiada zdolności psioniczne, a sam legion preferuje korzystanie z usług czarnoksiężników chaosu i przebiegłości w walce, opierając się na swych psionicznych mocach i wiedzy magicznej w celu osiągnięcia zwycięstwa.

Przez pewien czas wydawało się, że Tzeentch chroni Tysiąc Synów przed zepsuciem i podziałem które stały się udziałem większości z pozostałych Zdradzieckich Legionów, ale ostatecznie Legion przeszedł przez kryzys mutacji i de-ewolucji, prawdopodobnie z woli ich boga. Zaniepokojony takim rozwojem wydarzeń, ich główny Czarnoksiężnik Ahriman, rzucił zaklęcie mające na celu uczynić Tysiąc Synów odpornymi na skutki wypaczenia Chaosu.

Chociaż zaklęciu udało się osiągnąć zamierzony przez Ahrimana efekt, to miało nieprzewidziane przez niego konsekwencje, które doprowadziły do tego że przekształcił wszystkich nie posiadających zdolności psionicznych marines z Tysiąca Synów, w niewiele więcej niż ożywione pancerze wspomagane które z trudem można określić jako coś więcej niż czujące maszyny. Z nielicznymi ocalałymi, świadomymi członkami będącymi niezwykle silnymi w heretyckiej magii, Tysiąc Synów jest legionem duchów prowadzonym przez potępionych.

Marines Pieczęci

Marines Pieczęci

Marines Pieczęci

W wyniku niezwykle potężnego starożytnego zaklęcia znanego jako Pieczęć Ahrimana, które zostało rzucone niedługo po tym, gdy Tysiąc Synów polegli w walce z Kosmicznymi Wilkami na swoim ojczystym świecie – Prospero podczas wczesnych dni Herezji Horusa. Każdy Astartes Tysiąca Synów, który posiadał niewielkie lub nie posiadał żadnych mocy psionicznych bezpośrednio połączył się duszą ze swym pancerzem wspomaganym. Ich zbroje zatrzasnęły się, tak solidnie jakby były zespawane, a w ich wnętrzu ciała Kosmicznych Marines Chaosu przemieniły się w suchy pył.

Mimo że te żywe pancerze wciąż reagują na rozkazy i wydają się być jak świadomi ludzie, są niemal nieodróżnialne od maszyn. Jeśli w pobliżu nie znajduję się Czarnoksiężnik Tysiąca Synów, który by nimi kierował, szybko popadają w bezruch. W ogniu bitwy dzięki częściowemu powrotowi wspomnień działają skutecznie i z determinacją maszyn śmierci. Czarnoksiężnicy Tysiąca Synów często wykorzystują Marines Pieczęci w charakterze zbrojnej świty.

Świat Macierzysty

Światem macierzystym Tysiąca Synów było Prospero, świat zaludniony przez małe grupy psioników-wygnańców, którzy przez stulecia schronili się tam w obawach przed prześladowaniami. Został przez nich wybrany tylko z jednego powodu: położenia. Była to planeta o niezwykłym uroku i praktycznie odizolowana od najczęściej uczęszczanych ludzkich szlaków. Nie posiadała praktycznie żadnych surowców, które przedstawiały by jakąś wartość i powodowały niepotrzebne zainteresowanie, jednak mimo tego miała jedną wielką zaletę: była świetnym miejscem do ukrycia się. W końcu utraciła i tę zaletę. Podczas Upadku Prospero została zaatakowana przez siły Imperium, które użyły broni do niszczenia planet w wyniku czego dzisiaj to oczyszczona i przeklęta przez Inkwizycję ruina.

Ciekawostki

  • Legion Tysiąca Synów był jedynym legionem spośród wszystkich dwudziestu, jaki oddał się Tzeentchowi.
  • Tysiąc Synów był najmniej licznym spośród wszystkich Legio Astartes - liczył w szczytowym momencie 85 tysięcy Marines, lecz zwyczajowo było ich tylko 10 tysięcy.
  • Według wielu fanów symbol legionu przypomina symbol internetowej przeglądarki Mozilla Firefox, co stało się tematem wielu memów.

Źródła

  • Kodeks: Kosmiczni Marines Chaosu (4 edycja)
  • Index Astartes III
  • Prospero Burns

Galeria