FANDOM


LEWY cudzysłów
Pośród naszego Ordo da się słyszeć głosy, jakoby awansuję tylko dla moich celów. Mają oni rację, albowiem moim celem jest niszczenie demonów, a jeśli muszę zdobyć dowodzenie nad całym sektorem by to uczynić, to niech tak będzie. Jestem sługą Imperatora i tylko ci, którzy obcują z pomiotami Osnowy, muszą bać się moich ambicji.
PRAWY cudzysłów

—Lord Inkwizytor Torquemada Coteaz.

Coteazpozujedozdjenciazeswoimmlotkiemipsybereaglem
Troquemada Cotaez - Inkwizytor należący do Ordo Malleus. Jest znany ze swojego fanatyzmu w walce z Demonami.

Historia

Torquemada Coteaz gorliwie wykonywał swoje obowiązki Inkwizytora, szczególnie jeśli chodziło o niszczenie każdego przejawu aktywności Demonów. W odróżnieniu od innych Inkwizytorów z Ordo Malleus, Coteaz nigdy nawet nie pomyślał o używaniu demonicznej mocy do swoich celów, nawet jeśli celem tym miała być walka z innymi demonami. Bacznie też obserwował tych, którzy to robili, często posuwając się do różnych oskarżeń o herezję. Nie uniknął ich nawet jego mistrz, stary Inkwizytor Laredian, który został oskarżony, a następnie zabity przez swojego własnego ucznia. Po śmierci swojego mistrza Coteaz przejął obowiązek ochrony Sektora Formosa. Zbudował w nim ogromną siatkę szpiegowską.

Wielu członków Obrony Planetarnej jest wierna Coteazowi, podobnie jest z gangami na wielu planetach, na których wybryki przymyka się oko tylko dlatego, że działają one jako oczy i uszy Inkwizytora. Ci jednak, którzy próbują dowiedzieć się czegoś więcej, znikają w tajemniczych okolicznościach, co jest wystarczającą nauczką dla mieszkańców Sektora Formosa.

Wbrew pozorom Cotaez nie zbudował swojej prywatnej armii z potrzeby władzy. Jednak nie to było celem Inkwizytora, jego siatka w żaden sposób nie wpływa na gubernatorów planet, istnieje ona wyłącznie po to, by informować Inkwizytora o zagrożeniach które pojawiają się w Formosie. Jest to najbardziej efektywna forma ochrony świata, albowiem żaden heretyk nie zdobędzie posłuchu, jeśli na trzech mieszkańców świata, dwóch to informatorzy Coteaza.

Coteazbijedemonamlotkiemwlebipewnieniedlugozaboli
Niewielu mogłoby próbować odtworzyć dzieło Inkwizytora, jest on bowiem bardzo oddany swojej pracy. Rzadko sypia i spędza każdą wolną godzinę nad raportami, które dostarcza mu jego wierny psioniczny orzeł Glovodan, lub prowadząc do walki z Demonami, Xenos albo Heretykami swoje wojska.

Mimo swojej wysokiej pozycji i ogólnego przerażenia jakie szerzył w sektorze Formosa, to Konklawe Varoth ostatecznie potwierdziło jego reputację jako jednego z mistrzów Ordo Malleus. Znany Inkwizytor Laredian zwołał konklawe z racji odkrycia potężnego kryształu chaosu, w którego posiadaniu była dotąd sekta, którą niedawno ów Inkwizytor oczyścił. Proponował on użycie plugawego artefaktu przez Ordo, by ułatwić odnajdywanie i niszczenie wyznawców chaosu. Gdy Laredian skończył swój wywód, Inkwizytor Torquemada Coteaz wstał ze swojego siedzenia, zszedł na środek sali i przy pomocy swojego młota na demony zniszczył kryształ. Oskarżył też Larediana o bluźnierstwa i handel plugawymi abominacjami, nazywając go Extremis Diabolus.

Całe konklawe wybuchło widząc to jawne pogwałcenie protokołów, a Coteaz był potępiany z każdego zakątka sali. Niezrażony, Coteaz postawił klepsydrę i obiecał, że udowodni swoje słowa zanim cały piasek się przesypie. Z racji tak poważnego oskarżenia, Laredian nie mógł go po prostu zignorować i musiał stawić czoła Coteazowi. Wraz z przesypywaniem się piasku w klepsydrze, Inkwizytor Torquemada udowodnił, że Laredian nie tylko przyzwalał na używanie Opętanych (ang. Daemonhosts), ale też studiował zakazane teksty wroga. Z racji tak silnych dowodów, Laredian został uznany za winnego herezji. Egzekucji na nim dokonał sam Coteaz, a jego prochy zostały spalone w ogniu gwiazdy.

W następnych latach, Coteaz był sławny z racji zdemaskowania heretyka-Inkwizytora Larediana. Mimo tego że część członków Ordo Malleus była zaniepokojona jego rosnącą pozycją, nikt nie mógł zaprzeczyć sumienności z jaką ten pracował. Klepsydra, razem z Młotem na demony, zostały symbolami jego autorytetu, a każdy heretyk który został przyprowadzony przed jego oblicze, wyznawał swoje winy zanim piasek w klepsydrze się przesypał. Torquemada Coteaz został znany jako Plaga Xethorytian, po tym jak zniszczył ich kult podczas Rebelii Lorgamara. To dzięki jego rozkazom oczyszczono z wyznawców demonów Mgławicę Medaren i to dzięki temu został wyniesiony do rangi Lorda Inkwizytora. Miasta ule Opridii zostały oczyszczone, po tym jak Lord Plagi skaził je swoją obecnością w Wielkiej Pladze 956.M41. Inkwizytor oczyścił Świat Kuźnię Glovoda, za co Adeptus Mechanicus nagrodziło go jego wiernym towarzyszem, Glovodanem.

Mimo niedawnego powiększenia swojej strefy wpływów nad światy graniczące z Sektorem Formosa, obawy Coateza ciągle rosną. Boi się on, że odejdzie bez godnego następcy, który mógłby kontynuować jego dzieło. Inkwizytor miał wielu adeptów, ale spośród nich żaden nie okazał się wystarczająco dobry. Dlatego też zaczął poszukiwać fragmentów wiedzy o klonowaniu i obcej technologii zapobiegającej starzeniu się. Mimo tego Inkwizytor dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że swój cel mógłby osiągnąć używając mocy demonów. Pokusa ta rośnie z każdym dniem, ale jak na razie wola Coateza jest niezachwiana.

Orzeł Glovodan

Jest to dwugłowy orzeł podarowany Inkwizytorowi przez Adeptus Mechanicus, kiedy ten oczyścił z tech-heretyków Świat Kuźnię Glovoda. Torquemada używa go tak do przenoszenia ważnych wiadomości, jak i do obserwowania pola bitwy podczas gdy Inkwizytor zajęty jest walką.

Ciekawostki

  • W 2017 ma wyjść fanowski film animowany "Inkwizytor", którego głównym protagonistą będzie Inkwizytor Coteaz, a także oddział Szarych Rycerzy.

Źródła

Codex: Inquisition 6th edition

Codex: Daemonhunters