FANDOM


Szwadrony Śmierci - militarny zakon Ordo Xenos.

Pogromcy Xenos

829 large.jpg
Na niezliczonych polach bitewnych, poddani Imperatora toczą wojny z przedstawicielami innych ras i cywilizacji. Często jedyną linią obrony przed tymi istotami są tajemniczy wojownicy w czarnych pancerzach siłowych, walczący z nienaturalną wprawą i fanatycznym oddaniem. Po bitwie znikają równie szybko jak się pojawili, zazwyczaj nie pozostawiając śladu po stworach z którymi walczyli ani swojej obecności. Ci żołnierze są profesjonalnymi zabójcami obcych, osławionymi Szwadronami Śmierci. Szwadrony Śmierci są zakonem militarnym Ordo Xenos, formacją zajmującą się studiowaniem doktryn militarnych i eksterminacją obcych ras - Szwadrony Śmierci, nie są odrębnym zakonem Adeptus Astartes wzorowanym na Szarych Rycerzach z Ordo Malleus.
Kosmiczni Marines należący do tej formacji, są rekrutowani spośród wielu różnych zakonów zobowiązanych przysięgą, do utrzymywania w stanie gotowości, braci specjalnie przeszkolonych w zakresie likwidacji obcych. Zakonnicy ci są powoływani do zespołów eksterminacyjnych w razie potrzeby i wymogów bieżącej sytuacji. Od najdalszych krańców galaktyki po serce Segmentum Solar, egzystują obce rasy zagrażające istnieniu ludzkości. Wszystkie zakony Kosmicznych Marines i regimenty Gwardii Imperialnej, są zobligowane do bezwarunkowego tępienia tego niebezpieczeństwa, ale to Szwadrony Śmierci zostały powołane wyłącznie do celów walki z obcymi. Wielu xenos takich jak Eldarzy lub Nekroni nie stanowiło zagrożenia przez okres tysięcy czy nawet milionów lat, jednakże Szwadrony Śmierci czuwają nad ich macierzystymi światami, przygotowana do konfrontacji w razie nagłego zagrożenia. Uśpione rasy stanowią znacznie większe niebezpieczeństwo od agresywnej cywilizacji Orków, ponieważ szczątkowa wiedza na ich temat, pociąga za sobą niemożność konstruowania precyzyjnych planów przeciwdziałania.
Jako zabezpieczenie przed starożytnymi obcymi, pojedyncze kosmiczne fortece krążą wokół zniszczonych światów na krańcach galaktyki, a stacjonujący na ich pokładach wojownicy Szwadronów Śmierci nie zaniedbują swej czujności. Sekretne bazy znajdują się na terytorium całego Imperium zapewniając punkty zborne, do których przerzuca się zespoły eksterminacyjne. Zakony, spośród których rekrutuje się członków grup specjalnych, oddelegowują wybranych egzekutorów po otrzymaniu stosownego sygnału Ordo Xenos. Kosmiczny Marines dostępujący zaszczytu służby w Straży Śmierci, ceremonialnie przemalowuje swoją zbroję na czarny kolor, pozostawiając jedynie jeden naramiennik opatrzony symbolem macierzystego zakonu - pancerza siłowego nigdy nie przemalowuje się całkowicie, z obawy przed urażeniem duszy zbroi. Każdy wojownik nosi insygnia Straży Śmierci na drugim naramienniku, poczytując je sobie za dowód ogromnego przywileju.
Nie istnieje określony czas służby w grupach specjalnych, a członkowie zespołu pozostają razem tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji powierzonej im misji (co czasami oznacza kilka lat). Po zakończeniu operacji zakonnik jest zwolniony ze zobowiązań wobec Ordo Xenos i powraca do swojego zakonu.</p>

Cele Poboczne

<p class="_bc_paragraph_98">Oprócz eksterminacji obcych, Szwadrony Śmierci zajmują się pozyskiwaniem wytworów innych cywilizacji. Pracownicy Inkwizycji pomimo oficjalnie okazywanej niechęci do dzieł rąk obcych, zmuszeni są prowadzić prace badawcze nad takimi artefaktami, w celu opracowywania skuteczniejszych technik eliminacji wrogów - nikt nie jest lepiej wykwalifikowany, w pozyskiwaniu owych artefaktów od Szwadronów Śmierci. Sporadycznie zdarzają się przypadki wykorzystywania zdobycznych technologii przeciwko ich twórcom. Również przedstawiciele Adeptus Mechanicus chętnie korzystają ze znalezisk Straży Śmierci - sławny miecz fazowy C'tan, został pierwotnie odkryty przez Szwadrony Śmierci na dawno wymarłym świecie tej cywilizacji.</p>

Struktura Militarna

<p class="_bc_paragraph_100">W akcji każda drużyna podlega zwierzchnictwu inkwizytora z kapituły Ordo Xenos, chociaż czasami Marines w randze kapitana lub kronikarza, przejmuje dowodzenie nad zespołem zależnie od okoliczności misji. Uprawnienia oficerów są absolutne i nikt nie śmie się im przeciwstawiać - dowódca zespołu eksterminacyjnego może w dowolny sposób dysponować siłami i środkami lokalnych garnizonów. Straż Śmierci ma nielimitowany dostęp do najlepszego wyposażenia, imperialnego i będącego wytworem obcych - a wyszkolenie, dalece wykracza poza standardy narzucane przez Codex Astartes.
Istnieje wiele przyczyn, zmuszających drużyny zabójców Ordo Xenos do udziału w akcji, u boku innych sił imperialnych, chociażby przewaga liczebna wroga. W sytuacji takiej, znalazł się kiedyś zespół specjalny pod dowództwem Inkwizytora Reynaarda. Zdemaskował on kult czcicieli obcych na planecie Mandall IV. Założono pierwotnie, iż kult zdominował jedynie populację pewnego wycinka stolicy, lecz gdy zespół eksterminacyjny przystąpił do wymierzania kary bluźniercom, wszyscy mieszkańcy metropolii wystąpili przeciwko napastnikom. Reynaard i jego Kosmiczni Marines ledwo uszli z życiem, ale powrócili później na czele pół miliona regularnych żołnierzy. Chcąc zyskać pewność całkowitego wykorzenienia kultu, armia Reynaarda zrównała z ziemią metropolię i unicestwiła wszystkich jej mieszkańców, po czym wymazała wszelkie ślady ich istnienia. Podobne sytuacje pojawiają się w chwili, gdy armia Imperium napotka wroga silniejszego od siebie. Ordo Xenos wysyła wtedy grupy specjalne stanowiące forpocztę wojsk Imperium. Zniszczenia wojenne czynione przez K'Nibów w sektorze Donorian, zostały powstrzymane przez zespół eksterminacyjny Szwadronów Śmierci pod rozkazami brata Artemisa, przybyły na wezwanie regimentu Gwardii Imperialnej z Kaslonu. Artemis osobiście zabił dowódcę K'Nibów na Assumptusie V i zakończył w ten sposób najazd obcych na terytorium Imperium - oficjalnie laury zwycięstwa przyznano Kaslońskim Gwardzistom.</p>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki