FANDOM


HereticusInkwizytor

Inkwizytorka Ordo Hereticus

Ordo Hereticus
- ordo Imperialnej Inkwizycji zajmujący się tropieniem wszelkich przejawów Herezji.

Opis

Okryta mrokiem gałąź organizacji, która sama w sobie jest sekretna. Ordo Hereticus jest obrońcą ludzkości, wartownikiem na bramach które bronią Imperium, tak od jego własnych słabości jak od zewnętrznych zagrożeń. Łowcy Czarownic z Ordo Hereticus są złowieszczymi, przerażającymi osobnikami. Ich skóra jest blada od długich dni spędzonych w salach tortur fortec Inkwizycji, lub od przesiadywania nad starożytnymi tekstami traktującymi o heretykach i ich machinacjach.

Przez kilka pierwszych tysiącleci swojej egzystencji, Ordo Hereticus było pogłoską wśród nawet innych Inkwizytorów, tak fanatycznie strzeżony był jego sekret. Skończyło się to w Erze Apostazji, kiedy to stwierdzono że Ordo przysłużyłoby się lepiej poprzez rzucanie przerażającego cienia, niż istnienie jako łatwy do zignorowania mit. Tak jak Eklezjarchia, Ordo Hereticus kwitło, bo nic nie wzbudza niepokoju Inkwizytora bardziej niż święty utrzymujący, że rozmawiał z głosem Imperatora. Często jego agenci udawali sługów Eklezjarchii, symulowali uległość, dopóki nie zdobyli wystarczającej ilości dowodów winy. Rzadko można spotkać kapłana, w którym Ordo Hereticus nie może znaleźć winy.

Przybycie Inkwizytora Ordo Hereticus jest związane tak z trwogą jak i strachem, ponieważ nigdy nie wiadomo gdzie Inkwizytor może spojrzeć swoim przeszywającym wzrokiem, ani na kogo zrzuci swe podejrzenia. Oprócz monitorowania Eklezjarchii, upewniania się że Wojny Wiary nie przekraczają ich upoważnień, lub że Kardynałowie nie skupiają zbyt dużej władzy, Ordo Hereticus ma oko na wiele innych organizacji Imperium : Adeptus Arbites, Adeptus Astartes, Adepta Sororitas, a także na ich znajomych z Inkwizycji.  Obserwują czystość fizyczną i psychiczną i nikt nie jest poza ich jurysdykcją. Tylko bardzo odważny człowiek przecina ścieżkę Łowcy Czarownic, ponieważ za samo sprzeciwienie się Inkwizytorowi z Ordo Hereticus można być potępionym, ogłoszonym Heretykiem i Extremis Diabolus.

Źródła

Inkwizycja 6 edycja