FANDOM


Każdy wojownik walczący w służbie zakonu i Imperium, niezależnie od swej rangi, będąc rekrutem czy samym Mistrzem zakonu, podczas swej, nieważne jak długiej, służby może zdobyć honorowe odznaczenia, świadczące o jego oddaniu za sprawę w której to przyszło mu walczyć. Przyznawane za różne zachowania braci, zarówno podczas bitew, gdzie żołnierze nagradzani są za akty poświęceń, waleczności czy odwagi, wynosząc się ponad swoje i tak już ogromne możliwości, jak i postawy prezentowane po za nimi. Wedle księgi zwanej Codex Astartes, Kosmiczni Marines, mogą zdobyć szereg odznaczeń, które są w nim jasno opisane, łącznie ze szczegółowymi informacjami na temat za co Marine może ją otrzymać, a także w jakich kolorach dane odznaczenie powinno być utrzymane. Jednak, oprócz odznaczeń zatwierdzonych przez Codex, wiele zakonów posiada własne, charakterystyczne tylko dla ich własnego zakonu honory, w postaci malunków lub grawerunków. Bracia noszący honory, które często umieszczane są na płycie klatki piersiowej, naramienniku czy hełmie, są poważani wśród swych braci. Błyszczące po za walką i ubrudzone we krwi wrogów podczas bitew, oznaczenia te są idealną nagrodą, niekiedy zwiększającą możliwości brata.

Oznaczenia zatwierdzone przez Codex

Codex Astartes ma kilka, dość specyficznych odznaczeń uznawanych w całym Imperium, przez praktycznie wszystkie zakony w pełni uznające Codex lub te które wykorzystują go rzadziej. Do takowych oznaczeń należą:

Żelazna Aureola

Żelazna Aureola

Przykładowa Aureola

To bardzo stare, sięgające jeszcze pierwszych dni Imperium odznaczenie, jest ogromnym wyróżnieniem dla Marine otrzymującego Aureolę. W dużej mierze przypada ono na wojowników o dużym doświadczeniu i umiejętnościach, takich jak Sierżanci czy Kapitanowie, albowiem otrzymuje się je za liczne inicjatywy w walkach za Imperium, zwiększając ich możliwości, gdyż odznaczenie to, występujące w postaci urządzenia montowanego często na plecaku Marine, chociaż równie często może zostać umieszczone na hełmie czy piersi, wytwarza niewielkie pole ochronne. Z uwagi na to, że honor przywdziania żelaznej aureoli w postaci generatora jest ograniczony przez dość niewielkie ilości, dochodzi niekiedy do ich braku w relikwiarzu zakonu. Przez co Marine otrzymujący takowe oznaczenie musi się zadowolić zwykłym grawerunkiem czy malunkiem, który wedle słów zawartych w księdze, ma być utrzymany w kolorach czerwieni. Jednak kolor jest dość często inny, z uwagi na kontrast. Po za tym istnieje możliwość aby Aurelona przyozdobiła sztandar kompanii, która to wykazała się oddanym działaniem w bitwach.

Żelazna Czaszka

Żelazna Czaszka

Przykładowe czaszki

Jest to stosunkowo stare, dobrze znane i rozpoznawalne odznaczenie występujące postaci malunku, rzeźby lub grawerunku znajdującego się na hełmie i/lub naramienniku wojownika. Wedle Codexu, przeznaczona dla braci pełniących w zakonie rolę Sierżantów. I po za byciem wyznacznikiem pozycji, jest ona uznaniem dla umiejętności dowódczych wojownika. Codex oznajmia również, że samo odznaczenie powinno być utrzymane w kolorze czerwonym, jednakże warunek ten, podobnie jak przy Aureoli, jest często pomijany i to nie ze względów estetycznych, ale praktycznych, albowiem trudno jest zobaczyć czerwoną czaszkę na pancerzu w kolorach jaśniejszych, a szczególnie na czerwonym. Dlatego przyjmuje ona często kolor przeciwny do tego na jakim tle zostaje umieszczona.

Odznaczenie Strzelca Wyborowego

Odznaka Strzelca Wyboroego

Przykładowe odznaki strzelca wyborowego

Pozłacany, wyglądające jak pocisk Boltowy odznaczenie, a jak mówi legenda będące wykonane z łusek po amunicji którą to strzelał sam Roboute Guilliman, jest przyznawane braciom wojownikom, którzy wykazują szczególne umiejętności strzeleckie na polu bitwy. Samo odznaczenie, wedle słów zawartych w Codex Astartes, odznaczenie to ma ułatwić

dowódcom odnajdywanie i wykorzystywanie braci posiadających takowe umiejętności w miejscach gdzie są one najbardziej potrzebne.

Imperialis

Imperialis

Przykładowy Imperialis

Mający swoje początki w czasach Herezji Horusa, gdy brat walczył z bratem w krwawej wojnie o przyszłość Imperium, stało się ono oznaczeniem odróżniającym wciąż lojalnych żołnierzy Imperatora od zdrajców walczących w służbie Chaosu. Po wygranej Imperium stał się on symbolem zwycięstwa w tym konflikcie. Umieszczany na płycie pancerza klatki piersiowej każdego Marine, od rekruta po Mistrza Zakonu, chociaż niekiedy jest zastępowany przez zakonną ikonografię. Odznaczenie to może się również znaleźć na sztandarze kompanii.

Machina Opus

Machina Opus

Typowa Machina Opus.

Dobrze znany w Imperium, nie pozostawiający wątpliwości o osobach przynależących do tego kultu, Machina Opus jest odznaczeniem braci Zbrojmistrzów, którzy powrócili Marsa gdzie ukończyli swój długi i tajemniczy trening na w wielkich manufakturach na planecie. Odznaczenie to daje wielką swobodę noszącemu Zbrojmistrzowi, dzięki czemu może on wchodzić do miejsc do których jedynie dostęp mają członkowie Kultu Omnizjasza.

Crux Terminatus

Crux Terminatus

Przykłady Cruxa Terminatusa

Te będące jednocześnie odznaczeniem taktycznym co i honorowym, dobrze rozpoznawalne i kojarzone z pancerzami Terminatorskimi, w których to są jednocześnie generatorami osłon, w których to znajduje się niewielki fragment pancerza samego Imperatora, przyznawane są braciom wojownikom, którzy zasłużyli swoją walką w służbie zakonu i dostąpili zaszczytu wejścia w szeregi elitarnej I kompanii zakonu. Brat dołączając do tej elity uczy się również używać pancerza Terminatorskiego. Po za tym, jeżeli brat nie nosi akurat charakterystycznego pancerza Terminatorskiego, a swój pancerz szturmowy, to na jego naramienniku znajduje się mniejszy Crux Terminatus, będący informacją dla braci iż dany wojownik jest Weteranem, mającym duże doświadczenie i posiadającym ogromne umiejętności.

Imperialny Laur

Imperialny Laur

Przykładowe Imperialne Laury

Dobrze znany w Imperium i poważany przez braci, Imperialny Laur jest jednym z bardziej pożądanych odznaczeń, albowiem, wedle słów zawartych w Codex Astartes, tylko wojownik go posiadający może dostąpić honoru niesienia sztandaru zakonu w bitwie. Wedle tej księgi, sam Laur powinien być koloru zielonego, jednak widuje się różne wersje kolorystyczne, różnorakiego wykonania. Umieszczany często w postaci malowidła lub grawerunku na hełmie Marine, gdzie pełni rolę korony. Przyznawany za liczne, potwierdzone akty waleczności i oddania, którymi to brat przyczynił się do zwycięstw zakonu.

Pieczęć czystości

Pieczęcie czystości

Przykładowe pieczęcie czystości

To odznaczenie, będące bardziej formą błogosławieństwem, jest nadawane przez Kapelana zakonu przed bitwą, w czasie odśpiewania psalmów czy modłów. Wówczas Kapelan, na skrawku pergaminu bądź materiału, zapisuje błogosławieństwa lub ważne fragmenty słów osób wybitnych, mające na celu wzmocnić waleczność brata. Niektóre z nich, jeżeli brat wywiązuje się ze swoich obowiązków, mogą zostać przymocowane na stałe. Co ciekawe sama pieczęć może zawierać zarówno symbol Imperium lub symbol zakonu.

Czaszka z Mottem

Czaszka i Motto

Przykładowe motta z czaszkami.

W symbolice Imperium czaszka jest bardzo powszechnym i popularnym emblematem. Wiele odznaczeń posiada w sobie symbol czaszki. Czaszka z mottem to jedno z popularniejszych odznaczeń. Umieszcza się je na hełmach, pancerzach, broni czy nawet pojazdach. Motto odgrywa bardzo ważną rolę, ma przypominać Astartes, komu składali przysięgę lojalności i wierności oraz w imię czego walczą.

Prime Helix

Pierwsza Helisa

Przykładowe Helisy

Zwane również Pierwszą Helisą. Jest to oznaczenie i odznaczenie braci, którzy są Konsyliarzami. Samo odznaczenie na pierwszy rzut oka, w połączeniu z nazwą, namyśl przywołuje podwójną Helisę, czyli model struktury DNA. Czerwień tego oznaczenia ma przypominać braciom o rekrutach, których zamieniają w Marines, braciach których leczą, a jeżeli już nie ma ratunku, zapewnić im spokojną śmierć, jak również ich samych, albowiem to na ich barkach, w dużej mierze, spoczywa zapewnienie przyszłości zakonu.

Nity

Nity

Przykładowe Nity.

Są to dość dobrze znane przez braci, szczególnie tych służących przez wiele lat, odznaczenia. Te niewielkiej wielkości nity, które są bezpośrednio łączone z czaszką Marine i dobrze widoczne na powierzchni głowy, oznaczają lata służby i zależnie od zakonu i jego tradycji mogą oznaczać różne wartości, chociaż najczęściej spotykane są podziały na 10, 50 i 100 lat. I mimo iż znajdują się one w Codexie to nie naciska on na ich użytkowanie. Przez co nie w każdym zakonie są one stosowane. Po za tym, mogą przyjmować one różne kształty, zwykłego nitu lub Imperialnego dwugłowego orła.

Odznaczenie niepowiązane z Codex Astartes

Tatuaże

Przykładowe tatuaże na twarzy

Mowa tutaj o odznaczeniach, które są przyznawane braciom, a Codex nie uwzględnia ich w swoim spisie. Mianowicie tyczy się to wszystkich tradycyjnych, rdzennych dla zakonów honorów, nawet jeżeli są one symbolami Imperium, a należą do nich:

Tautaże

Nie są to do końca honory czy odznaczenia, ale starożytne praktyki pochodzące z dawnych czasów i mogą one przedstawiać różne rzeczy związane z zakonem. Po za tym, jako, że Marines są rekrutowani z wielu światów o różnych tradycjach, wierzeniach i kulturze, sam rekrut może mieć na sobie tatuaże z poprzedniego życia, gdy to był członkiem jakiegoś plemienia lub gangu. Dlatego też zobaczenie Marine z takowymi rzeczami na skórze, nie jest niczym dziwnym dla braci, nawet tych z innych zakonów.

Odznaczenia Ultramarines

Sam zakon posiada kilka własnych, charakterystycznych tylko i wyłącznie dla nich odznaczeń, które są bardzo specyficzne, a należą do nich:
Szitarius

Przykłady Imperialnych oznaczeń z ich opisami.

  • Grzebień Waleczności - Jedynie Marines, którzy wykażą się niezwykłą, wręcz samobójczą odwagą w boju maja prawo otrzymać to jakże zaszczytne odznaczenie. Grzebień umieszcza się na hełmie Marine. Kolory grzebienia są uzależnione od rodu z jakiego wywodzi się otrzymujący odznaczenie wojownik.
  • Victores Alpha - Jest to przepaska biodrowa, która zależnie od kunsztu wykonania może wyglądać inaczej i być zwyczajną przepaską lub naprawdę bogato wykończonym tworem wyglądającym niczym spódnica. Przyznawana wojownikom Ultramarines za akty ogromnego męstwa.
  • Honoraphica Valorum - Jest to nic innego jak pas z heraldyką zakonu, nadawany wojownikowi za niewyobrażalne męstwo w bitwach.
  • Aquila - Jest to Imperialny dwugłowy orzeł przyznawany za niesamowitą wiedzę i geniusz taktyczny.
  • Eternium Ultra

Źródła

  • Insignium Astartes (całość)
  • Codex Space Marines 5th edition str. 22
  • Codex Ultramarines 2nd edition str. 22-23