FANDOM


LEWY cudzysłów
Ciało i kości są słabe i podatne na mutacje, z kolei samotny, demoniczny byt jest bezsilny i niestabilny. Władać materią i energią, więcej, wykorzystywać tę władzę do panowania nad świadomością, to osiągnąć prawdziwą nieśmiertelność – nieograniczoną przez materię, ale też od niej nieoddzieloną.
PRAWY cudzysłów

—Heretyckie nauki Magosa Elizaha Kaudge


250-0
Obliteratorzy są kastą wojowników, którzy poświęcili życie poszukiwaniu mechanicznej i magicznej doskonałości w mocach Chaosu i przekształcili swe ciała w żywe bronie.

Geneza

Istnieje wiele teorii na temat piekielnej więzi, która łączy Obliteratorów z Bogami Chaosu.

Niektórzy Techkapłani z Marsa i członkowie Inkwizycji twierdzą, że Obliteratorzy zakażeni są jakiegoś rodzaju wirusem demonicznego pochodzenia, związanym z Osnową, który wypacza rzeczywistość w ich otoczeniu i ich ciałach. Hipoteza ta jest bardzo dyskusyjna, gdyż nie istnieją dowody na jej poparcie. Przeciwnicy uważają, że zwyczajny wirus nie jest w stanie oddziaływać na Osnowę i że moce Obliteratorów biorą się po prostu z pewnego rodzaju opętania przez demony.

Inni twierdzą, iż są produktem ubocznym heretyckich wysiłków Mrocznego Mechanicus, chcącego nadać cielesną formę Omnizjaszowi.

Opis

Zwykle Obliteratorzy to byli Zbrojmistrze Kosmicznych Marines, a rzadziej Terminatorzy, obsesyjnie badający współdziałanie rzeczy materialnych i niematerialnych, organicznych i nieożywionych. Korzystają z wiedzy tajemnej uzyskanej od potęg Chaosu i złowrogich adeptów Mrocznego Mechanicus, by rozmyć granice między tym, co biologiczne, technologiczne i demoniczne. To olbrzymi wojownicy, przepełnieni energiami nie z tego świata, którzy potrafią wytwarzać uzbrojenie z własnych ciał, przemieniać skórę w pancerne płyty i zaleczać rany, które zabiłyby pośledniejsze stworzenia. To nieludzkie, groteskowe, magiczne cyborgi, których krew może się przemienić w rozżarzoną plazmę, których organy wewnętrzne generują prąd elektryczny, kości przeplatają się z tytanem, a mózgi są w równym stopniu komputerami, co żywą tkanką.

Wyposażenie

Bardzo ważna dla Obliteratorów jest ich zbroja terminatorska z którą są fizycznie i psychicznie połączeni. Zapewnia im ona ogromną wytrzymałość, choć przez to, iż obrosła żywą tkanką każde trafienie w nią jest dla nich niezwykle bolesne.

Specjalizują się oni w walce dystansowej, której posiadają niesamowicie bogaty wybór. Mają między innymi: działa laserowe, termiczne i plazmowe, sprzężone karabiny plazmowe, termiczne oraz miotacze ognia.

Sposób działania

Obliteratorzy nie noszą znaków wierności konkretnemu bóstwu ani barw Legionów, Zakonów czy renegackich band. Choć ich dokładna liczebność jest nieznana, jasne jest, że to bardzo nieliczna grupa. Żyją poza bandami, przenosząc się z jednej do drugiej i oddają swe usługi w zamian za szansę zdobycia starożytnych technologii lub egzotycznego uzbrojenia od pokonanych wojsk Imperium lub obcych. Zawsze mogą oni liczyć na miejsce w armii Lorda Chaosu. Zdarzało się już, że rozpętywano całe wojny tylko po to, żeby w zamian za wsparcie w przyszłych bitwach, zdobyć dla tych potwornych wojowników tak poszukiwane przez nich prastare urządzenia.

Chętnie przyłączają się oni do oddziałów na czele których stoją Kowale Osnowy. Odczuwają bowiem nadnaturalną nić pokrewieństwa, ze względu na wspólną obsesję i uwielbienie mechanizmów i maszyn. Bezpośrednio należą jedynie do Mrocznych Bogów i najpotężniejszych demonów.

Źródła

Kodeks: Kosmiczni Marines Chaosu 4ed.

Kodeks: Kosmiczni Marines Chaosu 6.edycja: str. 42

Galeria