FANDOM


Ankh Triarch

Milczący Król (ang. The Silent King) - tytuł przysługujący jednemu z trzech najwyższych FaeronówTriumwirów Nekronów. Zwraca się do poddanych za pośrednictwem dwóch pozostałych, którzy oficjalnie panują na równi z nim.

Historia

Milczący Królowie powstali gdzieś na początku nekrontyrskiej potęgi w galaktyce. Ich tytuł wywodził się od pewnego ceremoniału. Jako najwyżsi władcy nie zwracali się do swych poddanych bezpośrednio. Od zawsze była to funkcja dziedziczna i wiązała się z ogromną odpowiedzialnością. Krótki żywot Nekrontyrów sprawiał jednak, że korona często przechodziła z dynastii na dynastię, aż zatrzymał się cały cykl śmierci tej rasy.

Wojny Separatystyczne

Zagrożenie dla Triumwiratu i jedności Nekrontyrów przybyło dość naturalnie. Olbrzymie imperium nie radziło sobie z zachowaniem trwałości swych granic. Nie znając technik podróży w Osnowie byli skazani na powolne loty statkami statycznymi, co nie sprzyjało spójności państwa. W każdym jego zakątku dochodziło do wystąpień wymierzonych przeciwko panującej władzy. Na głowie Triumwiratu spoczęła odpowiedzialność za rozwiązanie tych problemów.

Wojna w Niebiosach

Milczący Król w raz z pozostałymi Faeronami postanowił zwrócić się przeciwko rasie Przedwiecznych, którzy dawno temu odmówili Nekrontyrom dostępu do tajników długowieczności. Wspólny wróg miał na nowo zjednoczyć zbuntowanych władców.

Wojna, której nie można było wygrać doprowadziła jednak do jeszcze większych problemów i buntów. Nowe Wojny Separatystyczne pociągnęły jeszcze większe zniszczenia, niż dotychczasowa. Kres walk z Przedwiecznymi mógł jednak nastąpić jedynie za zgodą Milczącego Króla i dwóch Triumwirów. Do takiej jednak nie doszło.

Przybycie C'tan i Biotransfer

Tuż przed upadkiem Nekrontyrów, Milczącym Królem był Szarekh. To on zgodził się na propozycję Wielkiego Mistyfikatora i rozpoczęcie biotransferu, który przyniósł zwycięstwo, ale doprowadził do zniszczenia rasy. Ostatnim rozkazem Milczącego Króla było przejście Nekronów w Wielki Sen i odzyskanie utraconej potęgi. Sam udał się na wygnanie, z którego powrócił dopiero w 41 milenium w raz z przybyciem Tyranidów.

Źródła

Kodeks Nekroni 5. edycja