FANDOM


LEWY cudzysłów
Pokażmy tym głupcom, że nadzieja jest nic nie warta.
PRAWY cudzysłów
Kompania Niedoli

Kompania Niedoli (ang. Company of Misery) - banda Kosmicznych Marines Chaosu.

Historia

Zakon znany jako Opuszczone Bractwo, począwszy od degradacji zasobów ich genoziarna w M32, był coraz częściej przydzielany do prawie niewykonalnych, niebezpiecznych i niepożądanych zadań na światach śmierci, wrakach kosmicznych i strefach poddanych kwarantannie. Za każdym razem, gdy wydawało się im, że dzięki swej służbie odzyskali łaskę Imperatora, wysyłani byli na kolejne, bardziej niebezpieczne misje, co jeszcze bardziej pogrążało ich w otchłań rozpaczy. Po katastrofie na żrących Bagnach Niedoli, Zakon przybrał nową nazwę i porzucił swe obowiązki, na zawsze stając się zaprzysiężonym wrogiem Imperium oraz iluzji nadziei.

Źródła

Kodeks: Kosmiczni marines Chaosu 6ed., s. 15

Galeria