FANDOM


Kiavahr
Deliverance i Kiavahr
Deliverance i Kiavahr
Grawitacja Podobna do Terrańskiej
Temperatura Klimat mieszany, zauważalne symptomy efektu cieplarnianego.
Populacja Nieznana
Gubernatorstwo Lokalny gubernator odpowiada przed osobą Lorda Cieni Corvin’a Severax’a.
System Kiavahr
Sektor Forsarr
Pod-sektor Brak Danych
Segmentum Segmentum Tempestus

Planeta Kiavahr - jest zaludniona przez miliardy robotników i rzemieślników, a nieomal całą jej powierzchnię pokrywają monumentalne zakłady przemysłowe i ogromne metropolie. Atmosfera globu została silnie skażona toksycznymi wyziewami i stopień częstotliwości występowania mutacji na Kiavahr’ze znacznie przewyższa oficjalnie przyjęte normy. Fakt ten często bywa źródłem napięć pomiędzy zakonem i Adeptus Ministorum, ale skala produkcji przemysłowej jakość towarów wytwarzanych na obu światach wymusza na Kościele niechętną akceptację dla przekroczonych norm mutacji ludzkiego wzorca.

Krajobraz Kiavahr’u.

Choć powierzchnia Kiavahr’u w większości skryta jest pod stalowo-ceramicznym płaszczem gigantycznych manufaktur, arkologii i potężnych metropolii-uli, część terytorium planety pozostaje wolna od zindustrializowanych i zurbanizowanych stref. Całe połacie Kiavarh’u to do dziś wypalone do gołej litosfery lub pokryte szklanymi pustyniami, radioaktywne pustkowia. Powstałe w wyniku ataku nuklearnego który miał miejsce w czasie Wojny Wyzwoleńczej. Wówczas to siły dowodzone przez Coraxa zbombardowały część planety za pomocą górniczych taktycznych ładunków jądrowych, które były pozostałościami po pierwszych kolonistach księżyca (Pionierzy, którzy jako pierwsi zasiedlili Lycaeus używali głowic jądrowych o małej mocy, by pod skorupą księżyca wydrążyć pierwsze podziemne mieszkalne habitaty i głębinowe szyby górnicze). Na Kiavahr’ze zachowało się również do dziś dzień kilka krain porośniętych przepastnymi lasami i puszczami, które są skupiskami zarówno drzew liściastych jak i iglastych. Wielkie Lasy to nieliczne na powierzchni Kiavahr’u ostoje, w których w nienaruszonym stanie zachowała się miejscowa fauna i flora planety. Pod koronami Wielkich Lasów prosperuje bowiem wiele gatunków roślin i zwierząt w tym Kiavrahr’ski podgatunek kruka. Kiavahr posiada też masywny, niegościnny masyw górski znany jako Góry Diagothian. Na terenie tej górzystej, skalistej krainy żyje po dziś dzień niewielkie skupisko gigantycznych, drapieżnych ptaków zwanych Roc’ami.   

Znane Lokacje.

 • Góry Diagothian – Gigantyczny masyw górski, niegościnna i niebezpieczna kraina, tereny łowieckie i lęgowe drapieżnych Roc’ów. Jest to również teren, do którego udają się Kapelani Zakonu, by przejść rytuały przejścia, podczesz którego Kapelan musi udowodnić, iż jest godzien noszenia Maski Śmierci swego bractwa.   
 • Wielkie Lasy – Ostatnie ostoje Kiavahr’u, gdzie zachował się naturalny ekosystem planety. Lasy są zamieszkiwane przez nieliczną populacje ludzką. Na tym terenie swe pierwsze szlify zdobywają również Neofici Zakonu, ucząc się sztuki skradania oraz arkanów łowiectwa. Kulminacyjnym testem dla przyszłego wojownika Kruczej Gwardii są łowy na kiavahr’ańskie kruki. W ramach swych prób, przyszli adepci Zakonu muszą bowiem schwytać gołymi rękami kilka sztuk tych niezwykle czujnych ptaków. By później z ich czaszek wykonać Corvii’a - totemiczny symbol honoru każdego Astartes Kruczej Gwardii. Po śmierci Brata Bitewnego, jego Corvii’a są przywożone z powrotem pod korny Wielkich Lasów i zakopane w glebie Kiavahr’u.     
 • Ravendelve (Krucza-jama) – Tajny ośrodek badawczy i szkoleniowy znajdujący się w ruinach Nairhub, metropolii-ula zniszczonego atomowym holocaustem, podczas mrocznych dni Wojny Wyzwoleńczej  To właśnie na terenie Ravendelve, Corax ustanowił placówkę w której zamierzał odbudować swój Legion, którego siły zostały zdziesiątkowane w wyniku wydarzeń na Istvaan V.    

Ciekawostki:

 • Etymologia nazwy Kiavahr – Prawdopodobnie nazwa Kiavahr, wywodzi się od staroperskiego imienia Kiavash znaczącego: „Królewski” lub „Jak król.”   
 • Kapitan Cienia 4. Kompanii, Brat Aremis Koryn został zwerbowany do Zakonu Kruczej Gwardii z terenów Wielkich Lasów.   
 • Kiavahr jako świat Adeptus Astartes jest zwolniony z płacenia daniny na rzecz Adeptus Administratum.

Źródła:

 • Deliverance Lost(Powiesć) Gav Thorpe
 • Ravenlord(Krótka Nowela( Gav Thorpe
 • Helion Rain(Słuchowisko) George Mann
 • Labirynth Of Sorrows(Słuchowisko) George Mann
 • The Unknidness of Ravens(Krótka Nowela) George Man