FANDOM


Kapsuła Desantowa

Kapsuła Desantowa mknąca ku ziemi.

Kapsuła Desantowa (ang. Drop Pod), potocznie nazywana jajkiem ze względu na swój charakterystyczny kształt, jest pojazdem, jak sama nazwa wskazuje, desantowym, a jej zadaniem, lecz nie jedynym, jest dostarczenie swojej zawartości, która zależnie od modelu jest inna, bezpiecznie na powierzchnię planety, co jest najczęściej stosowane w celu bezpiecznego i pewniejszego wprowadzenia braci zakonnych w sam środek walki. Wystrzeliwana ze statków nisko orbitujących nad planetą. Po za tym, zależnie od potrzeby, może być ona uzbrojona w różnorakie uzbrojenie wewnętrzne jak i zewnętrzne, co zwiększa jej możliwości ofensywne. Jakby już sam widok spadającej z ogromną prędkością kapsuły, a także przeraźliwy dźwięk nie był wystarczająco potężny, aby złamać morale wroga. Ponadto silnik odrzutowy może spalić znajdujących się pod miejscem lądowania wrogów, a jeżeli w jakiś sposób oni przetrwają i nie zdążą uciec lub będą na tyle głupi aby dalej czekać na pojazd, ciężar kapsuły skutecznie ich zgniecie, pozostawiając tylko miazgę.

Historia

Kapsuły desantowe są bardzo starym typem pojazdu, które są w użyciu od czasów Wielkiej Krucjaty Imperatora, gdzie służyły dawniej Legionom, a obecnie są one w służbie zdradzieckich Legionów ukrywających się w oku Terroru, a także Imperialnych Zakonów Adeptus Astartes, którzy używają ich tak samo jak ich przodkowie wieki wcześniej. Co dla wielu zakonów jest jednym z nierozłącznych elementów strategii, a nawet doktryny militarnej.

Zastosowanie

Kapsuła desantowa ma bardzo szerokie zastosowanie jeżeli chodzi o jej użycie, pomimo tego, że powinna służyć tylko i wyłącznie do desantu. Na przestrzeni lat, opracowano różne modele, które zwiększały możliwości tego wspaniałego pojazdu. Jednakże podstawowym i głównym zadaniem kapsuł jest dostarczenie bezpiecznie desantu żołnierzy, których liczba, zależnie od modelu, może wynosić od pięciu do dziesięciu osób, Drednota lub działo Thunderfire wraz ze Zbrojmistrzem. Żołnierze ci znajdują się oczywiście wewnątrz pojazdu, gdzie są osłaniani przez grube płyty ceramitowe klap desantowych, do czasu lądowania. I dopiero po opuszczeniu klap wojownicy ruszają do walki. Jednak to nie jest koniec kompetencji pojazdu, gdyż wraz z opadnięciem klap znajdujące się wewnątrz pojazdu uzbrojenie, które jest najczęściej podwieszone pod dość niewielkich rozmiarów strop, otwiera ogień zaporowy w kierunku wroga, aby umożliwić bezpieczniejsze jej opuszczenie. Po za tym, jeżeli zachodzi taka potrzeba, kapsuła może przenosić zewnętrznie montowane ładunki wybuchowe, które zwiększają jej efektywność w chwili uderzenia o ziemię.

Jeżeli chodzi o inne zastosowania, to oprócz desantu i osłaniania ogniem, może pełnić ona funkcje statku abordażowego, a także wykonywać bardziej przyziemne funkcje. Chociażby takie jak osłanianie wojowników swoimi pancernymi płytami, czy po prostu może zostać użyta do przetransportowania zaopatrzenia w postaci uzbrojenia czy zapasów amunicji lub racji żywnościowych jeżeli wojskom zależy na szybkości transportu i nie chcą lub nie mogą użyć do tego celu Thunderhawków. Po za tym, prędkość kapsuły jest wystarczająco duża aby nie mógł jej dogonić żaden statek, ani zestrzelić żaden system przeciwlotniczy, a nawet jeżeli, to duch maszyny obsługujący pojazd, i uzbrojenie, potrafi zmusić kapsułę do zrobienia uniku. Niestety pojazd ten da się trafić w ostatniej fazie lotu, gdzie przed uderzeniem, pojazd gwałtownie zwalnia, aby nie zabić braci wewnątrz pojazdu przy uderzeniu o ziemię. Gdy już wyląduje, musi zostać ona zabrana, o ile oczywiście przetrwa bitwę, na pokład za pomocą Thunderhawka lub innego promu stosowanego przez Adeptus Astartes.

Uzbrojenie

Uzbrojenie tego pojazdu jest bardzo efektywnym sposobem na osłanianie i wspieranie walczących braci. W końcu, nagłe wprowadzenie nieobsługiwanego przez żołnierza ciężkiego lub szturmowego Boltera, który domyślnie jest bronią pokładową pojazdu, potrafi przygwoździć wroga dając braciom czas na opuszczenie pojazdu i oflankowanie wroga. Jednak wojownicy Imperium nie mogli, tak po prostu, zostawić pojazdu bez licznych modyfikacji, zwłaszcza, że potencjał militarny, jak również używanie ich na wielką skalę, sprawiały, że je licznie dozbrajano.

Uzbrojenie pokładowe

W kapsule desantowej może znaleźć się cała gamma uzbrojenia, którego Maries używają do niszczenia swych wrogów, a także do wspierania walczących już oddziałów. To jednak następuje dopiero po opadnięciu klap pojazdu. Do uzbrojenia tego należą:

 • Bolter szturmowy - Jest to tak naprawdę podwójny bolter, który został sprzężony, a w wypadku kapsuły desantowej, zamontowany pod stropem, a będąc obsługiwany przez ducha maszyny, ostrzeliwuje wrogów. Jest to standardowe i najczęściej widziane, a także stosowane uzbrojenie pokładowe pojazdu.
 • Działko szturmowe - Jest to standardowe, sześciolufowe działko gatlinga, powszechnie zwane właśnie działkiem szturmowym. Jest ono standardowym wyposażeniem kapsuły desantowej modelu Deathstorm.
 • Wyrzutnia Rakiet Deathwind - Jest to całkiem dobrze znana, jednak niemalże wyparta i zapomniana, wyrzutnia rakiet, która dość często jest montowana zamiast Boltera szturmowego, zaraz pod stropem pojazdu. Poza tym jest ona standardowym wyposażeniem kapsuły modelu Deathwind, gdzie występuje ona w o wiele większej liczbie.
 • Wyrzutnia rakiet Whirlwind - Jest to standardowa, wieloprowadnicowa, wyrzutnia rakiet, która niemalże wyparła wyrzutnię Deathwind. Powszechnie stosowana przez Adeptus Astartes. I używana w podobny sposób co poprzednia, z tą różnicą, że nie jest ona montowana w kapsule Deathiwnd, a w kapsule Deathstorm, zamiast działek szturmowych.

Uzbrojenie zewnętrzne

Broń zewnętrza nie jest zależna od otwarcia klap desantowych pojazdu, dzięki czemu może ono działać bez potrzeby otwarcia pojazdu, a tym samym nie naraża braci wewnątrz na ostrzał. Po za tym, jest to dobry sposób na zwiększenie zdolności ofensywnej pojazdu. Co więcej, niektóre kapsuły mają te uzbrojenie na standardowym wyposażeniu. Do uzbrojenia tego zalicza się:

 • Przecinaki Termiczne - Są to tak naprawdę działka termiczne, które zostały zamontowane jako uzbrojenie zewnętrze i służą kapsule do przecięcia grubych pancerzy statków kosmicznych, aby piechota wewnątrz mogła dostać się do wnętrza wrogiego okrętu. Są one standardowym wyposażeniem kapsuły modelu Kharybdis.
 • Zewnętrzne ładunki wybuchowe - Są to montowane na zewnętrznej części pojazdu, ładunki wybuchowe, które są detonowane podczas uderzenia pojazdu w ziemię, oczyszczając tym samym obszar w dość sporym promieniu wkoło strefy lądowania.

Modele kapsuł

Pomimo podobnego wyglądu i podobnej konstrukcji, każda z kapsuł desantowych, pomimo pełnienia tej samej funkcji, czyli desantowania wojsk, ma ściśle określone zastosowanie poprzez właśnie swoją konstrukcję. Dlatego też kapsuła desantująca Drednota, a ta desantująca Marines wygląda i działa nieco inaczej. I chociaż w użyciu jest ich całkiem sporo, to bez większego problemu można wyróżnić najbardziej znane i stosowane, którymi to są:

Standardowa Kapsuła Desantowa

Jest to najbardziej znana i najliczniej używana kapsuła, zdolna do przenoszenia aż dziesięciu braci bitewnych, czyli jedną standardową, określoną przez Codex Astartes, drużynę Marines. W razie potrzeby, taką kapsułę modyfikuje się aby mogła transportować również braci w pancerzach terminatorskich, co jest częstą praktyką w zakonach, które nie używają standardowych systemów teleportacyjnych z uwagi na ryzyko jakie to ze sobą niesie. Ponadto, jest ona standardowo uzbrojona, chociaż nie zawsze, w podwieszony pod strop Bolter szturmowy lub inną broń.

Kapsuła desantowa Drednota

Kapsuła desantowa wariant drednot
Jest to wariant pojazdu desantowego przystosowany do przetransportowania śmiertelnie rannego brata w sarkofagu Drednota prosto na pole bitwy, gdzie będzie mógł ruszyć do kolejnej walki na chwałę zakonu. Kapsuła jest przystosowana do transportu pojedynczego wojownika w pancerzu zarówno w pancerzu Mark I, poprzez wszystkie modele, aż po Mark V. Najczęściej jest ona nieuzbrojona.

Jednoosobowa Kapsuła Desantowa

Jest to niewielkiej wielkości model kapsuły desantowej stworzony do transportowania pojedynczych osób, jak np.: Kapitan, Kronikarz czy Kapelan, prosto w ogień bitwy lub w inne miejsce, gdzie osoba taka jest potrzebna. Z uwagi na swój rozmiar jest ona nieuzbrojona.

Kapsuła Desantowa model Deathstorm

Jest to bardzo dobrze znany model kapsuły, który został wprowadzony do użytku przez Kruczą Gwardię podczas Wielkiej Krucjaty Imperatora, do przeprowadzania potężnych i szybkich brutalnych ataków celem wyrządzenia dużych zniszczeń i zadania poważnych strat w silnie ufortyfikowanych miejscach, gdzie pojazdy, takie jak czołgi, ścigacze czy nawet artyleria, nie są w stanie dotrzeć lub wyrządzić większych szkód. Co ciekawe, model ten to naprawdę nic innego jak zmodyfikowana kapsuła desantowa, w której zamiast załogi znajdują się, obsługiwane przez Ducha Maszyny, działa szturmowe, które po opadnięciu klap desantowych, otwierają ogień do każdego wrogiego celu w swoim, dość sporym, kącie ostrzału i strzelając aż do wyczerpania się amunicji. Posiada ona również i drugi wariant wyposażenia, gdzie działka szturmowe zastępują wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Whirlwind.

Kapsuła Desantowa model Deathwind

Kapsuła ta, to specjalnie zmodyfikowana kapsuła desantowa, używana w podobny sposób jak model Deathstorm, z tą różnicą, że zamiast działek szturmowych, występują tutaj wyrzutnie rakiet Deathwind. Kapsuła jednak, pomimo swojego dobrego sprawowania, została wycofana z użytku z uwagi na to, że następca, wyrzutnia Whirlwind, jest o wiele tańszy w produkcji. Oczywiście, wojownicy Imperium wciąż używają tych modeli pojazdów. Po prostu w razie ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, będą oni zmuszeni zaopatrzyć się w inny model.

Kapsułą Desantowa działka Thunderfire

Pojazdy są rzeczami, które kapsuła desantowa nie jest w stanie przenosić, gdyż są one po prostu, gabarytowo, za duże. Drednot, jest tutaj jednym z niewielu wyjątków. Podobnie zresztą, jak działko Thunderfire, którego wielkość, a raczej niewielkość, sprawia, że możliwe jest przetransportowanie go na pole bitwy przy użyciu specjalnie do tego zmodyfikowanej kapsuły desantowej. Do tego, znajdujący się wewnątrz kapsuły Zbrojmistrz, od razu może rozpocząć niszczycielski ostrzał z działka Thunderfire.

Kapsuła Zaopatrzeniowa

Kapsuła desantowa warian wyposarzenie
Nie jest to jakoś bardzo skomplikowany model kapsuły, gdyż tak naprawdę jest to nic innego jak standardowa kapsuła desantowa w której znajduje się dobrze zabezpieczone do transportu zaopatrzenie w postaci żywności, amunicji czy broni lub innego wyposażenia potrzebnego do dalszego prowadzenia działań wojennych.

Kapsuła Desantowa model Kharybdis

Jest to obecnie uznawany za dość rzadki model kapsuła desantowa używana w czasach Wielkiej Krucjaty Imperatora, służący zarówno do zwyczajnego desantu na powierzchnię planety, ale w dużej mierze wykorzystywana do abordażu na statki wrogów. Gdzie przy użyciu swych potężnych działek termicznych, używanych jako przecinaki, żołnierze mogą się przedostać do wnętrza atakowanego statku. Co ciekawe, wielkie szczypce, którymi pojazd trzyma się kadłuba statku, jak i sama maszyna, jest używana przez bardzo agresywnych dowódców jako łowcy czołgów. Gdyż gdy kapsuła uderzy w pojazd, którego pancerz może wytrzymać uderzenie, to chwyta go w swe szczypce i tnie na kawałki przy użyciu przecinaków. Poza tym, kapsuły modelu Kharybdis, potrafią, dosłownie, zawisnąć w powietrzu i używać swojego wyposażenia, którym są to przecinaki termiczne, do niszczenia wrogów. Ponad to, podobnie jak bardziej zaawansowany odpowiednik używany przez Chaos, również i on potrafi samoczynnie wystartować.

Kapsuła Desantowa Dredclaw

Kapsuła ta jest najbardziej zaawansowanym pojazdem tego typu i mimo wyglądu, konstrukcji i zastosowania co model Kharybdis, czyli pełnienia roli kapsuły desantowej i pojazdu abordażowego, jest ona zdolna do rzeczy do której inne kapsuły desantowe, nie licząc Kharybdis, nie są zdolne. A mianowicie, potrafi ona sama wystartować, co klasyfikuje ją poniekąd jako statek kosmiczny. Czynność ta jest możliwa z uwagi na to, że posiada ona silniki i bardzo potężnego ducha maszyny, niemalże porównywalnego do tego, który znajduje się w pojazdach Land Raider. Niestety, z czasem kapsuły tego modelu, z uwagi na posiadanie zbyt potężnego ducha maszyny, zaczęły być zawodne, przez co Imperium, a raczej Mechanicum, nakazało ich natychmiastowe wycofanie zarówno z produkcji jak i użytku, przez co wielu dowódców pozbyło się ich, wyrzucając je w próżnię kosmosu. Obecnie są one używane tylko i wyłącznie przez wrogów Imperium, zdrajców i heretyków, którzy, ku zdziwieniu Imperialnych wojsk, nie mają jednak wielkich problemów z ich użytkowaniem.

Ciekawostki

 • Kapsuła desantowa w ostatniej fazie lotu, a właściwie na samym jej początku, zaczyna zwalniać z maksymalnej prędkości, gdyż gdyby tego nie zrobiła to zabiłaby jednostki wewnątrz. Ten niebezpieczny manewr, który naraża pojazd na zestrzelenie, jest dobrze pokazany w Intro gry Dawn of War. Jednak, co ciekawe, w kolejnej odsłonie tej części, a mianowicie Dawn of War II, pojazd ten nie zwalnia przed uderzeniem lub czynność ta nie jest widoczne dla gracza.
 • W Dawn of War II, na początku każdej misji, nie licząc obron, gracz zaczyna poprzez desant za pomocą kapsuły. Nawet jeżeli gracz wybierze do walki ośmiu Marines w pancerzach Terminatorskich i Drednota, to i tak zostanie wystrzelona pojedyncza kapsuła. Co przy pojemności kapsuły jest po prostu niemożliwe, a twórcy gry najpewniej tego nie zweryfikowali.

Źródła

 • Gry:
  • Dawn of War
  • Dawn of War II
 • Horus Heresy Book Three: Extermination, str. 233;
 • Imperial Armour (Update 2002), str. 44-45;
 • Imperial Armour (Update 2006), str. 33;
 • Codex Dark Angels 6th Edition, str. 42;
 • Codex Blood Angels 7th Edition, str. 194-195;
 • Codex Space Marines 6th Edition, str. 25;