FANDOM


LEWY cudzysłów
Kroczymy po twojej ścieżce, Imperatorze bądź przed nami. Imperatorze bądź obok nas. Nasz Imperatorze stań na naszej drodze!
PRAWY cudzysłów

—Kapelan Landrath z Czerwonych Łowców


Kapelan - jest szczególnym typem Kosmicznego Marine, pełniącym w szeregach zakonnych funkcje podobną do kapłana Gwardii Imperialnej. Kapelan zwykle pojawia się tam gdzie walka jest najbardziej zacięta, nawołując swych braci modlitwą, słowem i czynem do jeszcze gorliwszej walki z wrogami imperatora, a także do jeszcze większej brawury i poświęcenia na polu walki. 

Kapelani są duchowymi przywódcami Kosmicznych Marines. Są inspirującymi wojownikami kapłanami, zarządzają obrzędy i wykonują rytuały starożytnych ceremonii inicjacji, windykacji lub odkupienia, które są tak ważne dla zwiększenia zdolności kosmicznych Marines w walce.

Kapelan ruszający do boju

Kapelan ruszający do boju

Zakonnicy piastujący tą funkcje są opiekunami kaplicy o nazwie Reclusiam. W niej mieści się główny ołtarz klasztorny. Jest to również miejsce, w którym odprawiane są adoracje i modlitwy. Sztandary zakonu otaczają Reclusiam napełniając go jeszcze większą aurą czci i poważania. To tutaj spoczywają najcenniejsze relikwie zakonu takie jak legendarne chorągwie, starodawne elementy pancerzy czy odzienia starożytnych bohaterów, którzy już dawno temu zakończyli swą służbę w imię Imperium.

Uzbrojenie

Zealous advance by wannatryme1138-d6xrns1

Kapelan z hełmem stylizowanym na trupią czaszkę prowadzi marines do boju

Kapelani zwykle noszą czarne pancerze wspomagane model Herezja a także stylizowany na czaszkę hełm. Patrząc na kapelana trudno nie zauważyć pomagających w bitewnej zawierusze medalionów oraz talizmanów. W zależności od oddziałów jakim towarzyszą mogą nosić plecaki odrzutowe lub przywdziewać pancerze terminatorskie. Zwykle podczas walki kapelan używa broni energetycznej znanej jako Crozius Arcanum. Jest to maczuga,na której zwykle widnieje symbol imperium - Rosarius,choć może być on inny w zależności od zakonu w jakim służy dany kapelan. Czasami zdarza się im także korzystać z mieczy łańcuchowych. Kapelan używa także pistoletu boltowego lub zwykłego boltera, rzadziej pistoletu plazmowego. Jeśli zakłada pancerz Terminator korzysta z adekwatnej do pancerza wersji Crozius Arcanum i boltera. Każdy z elementów wyposażenia tego duchowego przywódcy Astartes ma przypominać o kruchości ciała i śmierci, a co za tym idzie, o konieczności ochrony nieśmiertelnej duszy.

Warianty Pancerzy

Czarny kolor jest oficjalnym wszystkich kapelanów zarówno przez tradycję i jak opisano w Kodeksie Astartes. Jednakże, w ciągu tysiącleci istnienia Imperium zakony Space Marine często włączały własne kolory i insygnia na zbroi kapelana, powodująca znaczne zmiany od podstawowego schematu kolorów. Wiele z tych zmian doszło w wyniku napraw pancerzy i od dostępnych zasobów podczas kampanii, w której brał udział kapelan. Niektóre modyfikacje są później przyjęte na stałe dla wszystkich pancerzy w danym zakonie. Hybrydowe systemy pancerzy wspomaganych pojawiają się również wtedy, gdy udostępnione zostaną archaiczne wzory pancerzy przechowywane przez Kapitułę od czasów Wielkiej Krucjaty lub Herezji Horusa jako relikt.

Historia

Stanowisko kapelana powstało podczas Wielkiej Krucjaty w 31 Millennium, na mocy dekretów Rady Nikaea - Imperialnego konklawe, w celu ustalenia, czy stosowanie psychicznych talentów jest dobrodziejstwem czy poważnym niebezpieczeństwem dla ludzkości i Imperium Człowieka. Nowe stanowisko kapelana został ustanowione przez Radę w celu zapewnienia, że moc i boskość cesarza oraz Imperialna Wiara będą podtrzymywane wśród Legionów Kosmicznych Marines. Ta pozycja miała się później zmienić, kapelan stał się jednym z duchowych i moralnych przywódców na przestrzeni wieków po Herezji Horusa w miarę jak kultura Imperium skupiała się coraz bardziej na kulcie osoby Cesarza Ludzkości. Jak na ironię, to zdrajcy z Legionu Niosących Słowo byli pierwszymi posiadającymi kapelanów w szeregach. Pozycja, ta istniała w XVII Legionie zanim jeszcze została poszerzona do służby wśród wszystkich zakonów wszystkich Kosmicznych Marines. Kapelani Niosących Słowo wychwalali zalety i boskość cesarza Ludzkości gdziekolwiek się nie udali. I choć XVII Legion rozpowszechnił kult Imperatora w wielu światach. Co ciekawe już wtedy było to niezgodne z ateistyczną kierowaną wyłącznie ku nauce Imperialną Prawdą.

Ciekawostki

DA Inter Chap

Kapelan Śledczy z zakonu Mrocznych Aniołów

W szeregach zakonu Mrocznych Aniołów kapelani często otrzymują honorową rangę śledczych. Kapelani śledczy są członkami wewnętrznego kręgu. Proces, w którym kapelan otrzymuje rangę śledczego jest owiany tajemnicą i zagmatwany. Każdy z braci służących jako duchowy przywódca jest obserwowany i oceniany przez mistrzów, gdyż w pełnieniu swych obowiązków może czasem niebezpiecznie się zbliżyć do wiedzy o Upadku Calibanu. Jeśli kapelan pojmie tę prawdę bez niczyjej pomocy, staje przed obliczem Wewnętrznego Kręgu, który wydaje wyrok. Uznany za godnego, zostaje przyjęty do kręgu i poznaje całą prawdę. Niekorzystny werdykt oznacza czyszczenie umysłu lub coś gorszego...

Kapelani śledczy to posępne osobowości odpowiadający za wymuszanie u pojmanych Upadłych skruchy i wyparcia się herezji. Muszą być silni umysłem, by zdzierżyć bluźnierstwa i kłamstwa, którymi będą ich karmić Upadli. Za każdego Upadłego którego śledczy zmusi do nawrócenia, ma on prawo dodać do swego Rosariusa jedną czarną perłę. Legendarny Mistrz Molochia, który służył w zakonie ponad 300 lat, zdobył tuzin czarnych pereł, co czyni go jednym z najskuteczniejszych Kapelanów Śledczych Zakonu.

Źródła

  • Space Marine Codex (Edycja 6)
  • Space Marine Codex (Edycja 5)
  • Dark Angels Codex
  • Space Marine Codex (Edycja 4)