FANDOM


Język Tau

Alfabet Tau

Alfabet Tau

Język Tau jest złożoną, bardzo rozwiniętą formą komunikacji. W wymowie miękki i dźwięczny, wiele słów ma różne znaczenia w zależności od intonacji, akcentu, a nawet postawy mówiącego. Jego wielosylabowa konstrukcja grup słów sprawia, że narządy mowy przeciętnego człowieka nie mogą wymówić poprawnie niczego. Bez technologii translatorów, tylko najbardziej umiejętny językoznawca miałby szanse na wymówienie najbardziej podstawowych słów i zwrotów Xenos.

Budowa Imion

Przedrostek

Imiona Tau są wieloczęściowe, z przedrostkiem zależnym od kasty, w której się urodzili. Tak więc wyróżnia się przedrostki z kast: 

  • Ognia (Shas)
  • Ziemi (Fio) 
  • Powietrza (Kor) 
  • Wody (Por).

W kaście przewodzącej Dominium, Niebiańskiej, występuje przedrostek Aun.

Stopień

Po określeniu kasty, druga część imion w Dominium odnosi się do ich stanowiska w społeczeństwie. Kultura Tau jest nietypowa, ponieważ nie istnieje w niej zasada, że np. Kasta Ognia powinna być bardziej szanowana niż Ziemi. Każda jednostka ma swoje miejsce i zasługuje na szacunek, jak również odnosi się do innych z nim, bez względu na to, jakie zadanie wykonują ci drudzy. Każdy jest uznawany za część całości, dążąca do realizacji dobra wspólnego. Z takim, jeśli nie większym szacunkiem, Tau odnoszą się do ras, które także walczą za Większe Dobro. Mogą uznawać np. Krootów za prymitywnych, ale i oni mają przecież miejsce w Dominium. 

Istnieje pięć głównych stopni w społeczeństwie, a każdy z nich lekko różni się od reszty, zależnie od kasty w której się urodził. Stopnie, oparte na tych z Kasty Ognia, w kolejności rosnącej przedstawia się następująco:

  • 'Saal - Nowicjusz
  • 'La - Wojownik
  • 'Ui - Weteran
  • 'Vre - Bohater
  • 'El - Szlachetny, inaczej Rycerz
  • 'O - Komandor

Klan

Następny w imieniu Tau występuje jego Klan, który można uznać jako jego dalszą rodzinę czy miejsce urodzenia. Ta część z nazwy ma wiele interpretacji, które nie są łatwo odbierane przez cudzoziemców. Na przykład, nazwa Vior'la oznacza "gorąca krew", a ci, którzy wywodzą się z tego klanu uważani są za szczególnie agresywnych, podczas gdy wojownicy z Bork'an są uznawani za szybko działających, lecz stale zamyślonych.

Ostatnia Część

Wreszcie przychodzi czas na indywidualne imię, które otrzymuje się w uznanie jakiegoś osiągnięcia, a nie po urodzeniu. Są to czasem bardzo zagadkowe elementy składające się na imię i choć niektóre można stosunkowo łatwo zrozumieć, jak np. Shovah (dalekowzroczny) lub Kais (utalentowany), inne są bardziej niejasne. Możliwe jest, że co nie zwyklejsze osoby gromadzą więcej niż jedno imię w ciągu życia, a niektórzy z najbardziej znanych Tau nawet kilkadziesiąt. Najczęściej obcina się pełne imię, na rzecz tego do użytku na co dzień.

Tak więc imię używane przez Farsighta, Shas'O Vior'La Kais Shovah Mont'yr, można podzielić na przedrostek z Kasty Ognia (Shas), stopień Komandora ('O), nazwę Klanu (Vior'la), oraz własne imiona (Kais, Shovah, Mont'yr - utalentowany, dalekowzroczny, krwawy).

Słownik

Oto słownik wszystkich aktualnie znanych słów Tau. Bez nawiasów są podane dosłowne znaczenia, w [kwadratowych nawiasach] wyjaśnienia, przykłady i gdy niemożliwe jest podanie dosłownego znaczenia.

Język Tau Polski
Al organizacja, mały
Aloh zimny
An (miejsce) [miejsce sojuszu - An'liserra]
Anuk ptak
Ar wysoki [zarówno pod względem wysokości/moralności itp.]
Ar'Cea "wysocy" - Eldarzy
Au (okres czasu)
Aun niebianin
Au'taal czas zbawienia [nazwa świata-klanu Tau]
B (czasownik od rzecz. pasterz)
Bap zagubiony, zgubiony
Be'Gel Orkowie [jako rasa]
Bentu'sin (ktoś) mądrze obdarowany
B'kak "pasterz pustynnych stworzeń"
B'nim ciasto
Bork'an [nazwa świata-klanu Tau]
Cal twardy, trudny
Cal'rotaa koło
Caor wielonożne
Cea cywilizowany, cywilizacja
Cha zamysł, cel, powodować
Che elektryczność, energia plazmy [jako "broń energetyczna"]
Che'lel pierun
Co nie
Co't ale
Cyr cykliczny
D para [jak bliźniaki albo dwa jabłka, nie gaz]
Da ciemność
Dak ostrze
Dak'e ostre ostrze [ :V ]
Dak'e'shi długie ostre ostrze
Dal inny, odmienny
Dal'yth "różne twarze" [ nazwa świata-klanu Tau]
Dao zaakceptować
Da'ya "ciemna kula"
Dec [Tauańska forma godziny, czyli jakieś 1.5 godziny Tau]
Demlok kanion
Dol broń dystansowa
Doran spokojny
Doran'ro "chłodny umysł", rozważny
Dras nie warty
Du kierunek
Du'a dół [kierunek]
Dua'vr obok [kierunek]
Du'oc góra [kierunek]
D'verl pogromca
D'yanoi "dwa księżyce" [nazwa świata-klanu Tau]
D'yi za [kierunek]
E ostry [może być użyte w stosunku do charakteru]
Ea' [używany jako przedrostek, nieprzetłumaczalne na polski]
Eio'kio drzewo
Eir Boski, niebiański
El rycerz [również stopień wojskowy]
Elan kość
Elan'gu'cha szkielet
Elan'Ro czaszka
Eld skrzydła
Eldi uskrzydlony
Elro mówić, głos
Elro'che śpiewać, śpiew
Elsy sztuka
Elsy'eir Boska sztuka [nazwa świata-klanu Tau]
Eoro prowadzić, przewodzić
'Era [przyrostek oznaczający liczbę mnogą]
Erija [gatunek ptaka]
Es pełny
Es'Tau "pełny Tau" [nazwa świata-klanu Tau]
Eth dużo, wszyscy
Eur'ii rodzaj wilgoci, potu i łez albo, ewentualnie jedno i to samo
Fal'shia [nazwa świata-klanu Tau]
Fannor zautomatyzowana obrona
Fa'ta'kn możliwe do produkcji organy
Fian część ciała, zwykle organ
Fio kasta ziemii
Gal'leath pionier, odkrywca
Ge i, albo
Geka przynieść
Gharial wysłannik lub typ gwiazdy
Gue'la człowiek lub ludzi żołnierz
Gue'la'sia niski gotyk [język Imperium]
Gue'la Kauyon asasyn [zabójca ludzi]
Gue'senshi  ludzie-przyjaciele [sprzymierzeni z Tau ludzie, głównie z systemu Keist]
Gue'vesa pomagający ludzie [ochotnicy do armii Tau]
H' o lub do niego, jej, jej
He ludzie, osoba, swoje [dokładne tłumaczenie nie znane]
He'ra wprowadzać w błąd
Hesa  [używane do określenia liczby stworzeń ożywionych]
Hesa'shi "zwycięstwo przez liczby" [wojna na wyniszczenie]
H'esav'Geka dostawiać, dowieść
Ho'or-ata-t'chel [określenie stanu, w którym pilot po opuszczeniu pancerza bojowego z którym połączył

się umysłem, nie może kontrolować kończyny którą pancerz stracił, ponieważ mózg

twierdzi że stracił kończynę]

Hui trudne do zrozumienia
Husa zdrętwiały, zdrętwieć
I potwór
IL krótki [częściej używane w stosunku do wzrostu niż czasu]
IL'emaar kurier
Il'fannor kupiec
Il'porrui wysłannik kasty wody
Io powierzchnia [obiektu]
Io'ra "wyblakła powierzchnia" [nieożywiona, nie przyjazna życiu]
Is zimno [w najgorszym tego słowa znaczeniu]
ur'tae'mont "śmierć duszy" [wypalenie, szaleństwo powojenne i niechęć do życia]
J odwrotność, odwrócić
Jikita "zjadacze dusz" [po prostu Krooty]
J'Kaara  lustro
Juntas sterburta
Ka atakować, cios
Kaara obrazek, zdjęcie
Kai duże, wielkie
Kai'aun "wielki niebianin" [prawdopodobnie Aun'va]
Kai'rotaa  "wielka rotacja"[Tauańska wersja miesiąca]
Kais utalentowany
Kak piasek
Kal broń
Ka'mesa "znak boju" [blizna]
Kan długi
Kar okrągły
Kara osnowa
Ka'ra wygnanie
Ka'rashi [dokładne znaczenie nieznane, prawdopodobnie "zostać wygnanym"]
Ka'rashi Lissera "wygnania unia" [na przykład Enklawy Farsighta]
Kar'tyr sprawiedliwość
Kass [jakikolwiek powietrzny lub kosmiczny wojownik]
Kau gryźć, czekać, odpoczywać [synonim do Kayuon, co oznacza "cierpliwego łowcę"]
Kau'ui "grupa łowiecka" [Kadra, która jest dostosowana do polowań]
Kauyon łowca, cierpliwy
Ken głowa [dowódca np. generał armii]
Ke'lshan "groźni ludzie" [nazwa świata-klanu Tau]
Ken'rai "odetnij głowę, a ciało umrze" [powiedzenie, które mówi o skutkach zabicia dowódcy]
Kesh niebieski
Kir pilnować, chronić
Kir'la strażnik, obrońca
Kir'qath "uzbrojony obrońca" [milicja]
Kir'shash'vre "porucznik obrońców" [prawdopodobnie odniesienie do stopnia wojskowego 'Vre]
Kles'eldi "uskrzydlona eksplozja" [pocisk, rakieta]
Kles'tak [atak psychiczny]
Kna głupi
Ko warte
Ko'io  zboże, pszenica
Ko'io'nai  kasza wykonana z zboża, pszenicy
Kor atmosfera i jej synonimy [odniesienie do Kasty Powietrza]
Korst'la "to, co tnie powietrze" [kosa]
Kor'vattra  flota kosmiczna Kasty Powietrza
Kor'Vesa  "latający pomocnik" [każdy typ drona]
Ko'vash  "szczytny cel"
Kre zdrajca
Ksi'm'yen  "miejsce subtelnego zwycięstwa" [nazwa świata-klanu Tau]
Kunas zwinny
Ky ja, mój, mnie...
Ky'husa  napój alkoholowy
Kysa pas
Kysa'T'saum shas "pas ognia" [nazwa pustyni na Vior'la]
La wojownik [najniższy stopień Kasty Ognia]
Lar posiadacz, posiadać
Lar'shi "posiadacz zwycięstwa" [bohater]
La'rua "grupa składająca się z niskich rang" [ta ranga to zwykle 'La]
Lasa płomień
Law zimny, chłodny
Lek nudny
Lel promień [lasera], pocisk
Len ostrożny
Li światło
Liserra przymieże
Liserri akceptować
Lynu nieugięty, zdeterminowany, niezłomny
M lokacja, miejsce
Mal stawongi
Mal'caor "Wielonożny stawonóg" [pajonk]
Mal'kor Vespid
Mek bezpieczny
Mesa oznaka, oznaczać
Mesme kombinacja
Mon czarny kolor lub czarny w odniesieniu do pzedmiotu
Mon'wern'a "czarna szarża" [zwodniczy atak]
Monat "wolność jednostki" [taktyka wojenna lub samotny (w dobrym tego słowa znaczeniu) wojownik]
Mont chaos, anarchia itp.
Mont'au "terror" [wojna domowa Tau]
Mont'da "czarna śmierć" [cień]
Mont'ka "zabójczy cios" [taktyka wojenna, powszechnie używana przez Tau]
Mont're wojowniczy
Mont'yan "wyczucie śmierci" [złość, rzadko oznacza samobójcze mysi]

[SŁOWNIK W BUDOWIE]

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki