FANDOM


Imperialny system datowania znany także jako Kalendarz Imperialny, jest dosyć skomplikowany w swojej naturze ponieważ został tak skonstruowany by poradzić sobie z ogromną ilością zapisanej historii z 41 Milenium jak i ogromnymi odległościami między ludzkimi światami. Także kaprysy oraz przesunięcia czasu wywołane przez osnowę sprawiają że niemal niemożliwe jest utrzymanie dokładnej linii czasowej podczas długich podróży. Dlatego też Imperium stworzyło swój własny sposób zapisywania dat, który wymaga nieco wyjaśnienia. Najważniejszą rzeczą jest to że lata bazują na „Anno Domini” i współczesnym kalendarzu Gregoriańskim a więc daty są bardzo podobne do naszych obecnych. Standardowa data Imperialna wygląda tak: 0123456.M41. Ta data może być podzielana na 4 oddzielne segmenty:

0 123 456 M41 = Liczba Kontrolna/Część Roku/Rok/Milenium

Liczba Kontrolna

Liczba Kontrolna odnosi się do dokładności podanej daty, wymagana jest dla zachowania jasności podczas standardowych zniekształceń czasu wynikających z podróży przez osnowę oraz niedokładności z powodu izolacji światów czy całych systemów gwiezdnych. Liczba kontrolna jest podzielona na następujące klasy:

 • Klasa 0 – odnosi się do wydarzeń które nastąpiły na Ziemi
 • Klasa 1 – odnosi się do wydarzeń w obrębie Układu Słonecznego
 • Klasa 2 – odnosi się do wydarzeń które miały bezpośredni fizyczny kontakt z Ziemią bądźUkładem Słonecznym
 • Klasa 3 – odnosi się do wydarzeń które miały kontakt z klasą 2 lecz nie z samym Układem Słonecznym
 • Klasa 4 – odnosi się do wydarzeń które miały kontakt z klasą 3
 • Klasa 5 – odnosi się do wydarzeń które miały kontakt z klasą 4
 • Klasa 6 – odnosi się do wydarzeń które miały kontakt z klasą 5
 • Klasa 7 – odnosi się do wydarzeń które miały miejsce w ciągu 10 lat od daty zapisanej w rejestrach Imperium
 • Klasa 8 – odnosi się do wydarzeń które miały miejsce w ciągu 20 lat od zapisanej daty
 • Klasa 9 – jest to klasa specjalna bazująca na przybliżeniu. Jest przeważnie używana podczas wydarzeń które miały miejsce w Osnowie lub na planetach które nie używają Kalendarza Imperialnego.

Część Roku

Dla ułatwienia, każdy rok jest podzielony na 1000 równych części numerowanych od 001 – 000. System ten nie jest używany przez obywateli Imperium podczas codziennego życia, jest on bardziej dla administracyjnego użytku przez Adeptus Terra.

Jak wyznaczyć Część Roku na Ziemi

Podczas gdy nasz rok jest podzielony na 365 dni, rok Imperium składa się z 1000 części. Więc liczba „202” oznacza 202 część z 1000 części z jakich składa się rok.

By to obliczyć najpierw potrzeba wyznaczyć który dzień roku jest aktualnie. Używając 13 Marca 2016 roku jako przykładu, widać że 13 Marca jest 73 dniem roku. Następnie musimy wyznaczyć ile to jest godzin więc mnożymy nasze 73 dni przez 24, po tym do otrzymanej liczby dodajemy jeszcze aktualną godzinę. Jeżeli wydarzenie miało miejsce o 22 to wzór na obliczenie ilości godzin będzie wyglądał tak:

73 x 24 + 22 = 1774

By zamienić tą liczbę na Imperialną Część Roku należy pomnożyć otrzymaną liczbę przez 0,11407955.

1774 x 0.11407955 = 202.38

Otrzymany wynik należy zawsze zaokrąglać do dołu by wyznaczyć pełną Część Roku, a więc w tym przypadku wynosiłaby ona 202.

Rok

Jest to rok w ciągu danego milenium mieszczący się w przedziale 001 – 999. Dla ogólnych dat często jest stosowany sam rok oraz milenium, jak np. 864.M41.

Milenium

Są to lata od czasu narodzenia starożytnej religijnej postaci Jezusa Chrystusa. A więc rok A.D. 2016 wyrażony w Imperialnym Systemie Datowania byłby przedstawiony jako 016.M03. Jako że niemal wszystkie zapiski odnośnie Religi praktykowanych przez ludzkość przed powstaniem Kultu Imperialnego w 31 Milenium zostały utracone, nikt nie wie dokładnie dlaczego Kalendarz Imperialny liczy lata w ten sposób.

Źródła

 • Warhammer 40,000 3rd Edition Rulebook