FANDOM


LEWY cudzysłów
Zasięg wojownika Dewastatorów będzie nieograniczony, a jego sercu obca będzie litość. Spod jego palców uwalniany będzie ogień, który jemu samemu nic nie zrobi. Krzyk jego wywoływał będzie gromy, które go jednak samego nie pochłoną
PRAWY cudzysłów

—Część opisu Dewastatorów według Codexu Astartes


Dewastator - Warhammer 40,000 Chess - Regicide

Dewastator - Warhammer 40,000 Chess - Regicide

Dewastatorami (ang. Devastators) zostają neofici, którzy po wzorowych wynikach i wielu dziesiątkach lub setkach bitew, wykazali się jako zwiadowcy. Mają oni wtenczas wybór, zostać zwiadowcą, lub przywdziać pancerz szturmowy. Ci którzy wybierają drugą opcję dostają ów pancerz wspomagany, po czym przydziela się ich do Dewastatorów. Gdzie będą mogli przejść chrzest bojowy i nabrać doświadczenia w walce jak i używaniu swojego pancerza.

Początkowo młody Adeptus Astartes nie dostaje ciężkiej broni, a do jego zadań należy osłanianie i wyszukiwanie celów dla bardziej doświadczonych braci, którzy najczęściej są wyposażani w broń ciężką. Jednak z czasem gdy pokaże on że jest gotów, nie boi się stanąć z wrogiem i zalać go gradem pocisków dostaje ze zbrojowni broń ciężką.

Long Fangs by MajesticChicken

Długie Kły - Dewastatorzy w zakonie Kosmicznych Wilków

 

Taktyka

Dewastatorzy stosują inne taktyki niż reszta zakonu, a mianowicie prowadzą oni ostrzał z dobrze osłoniętych i z góry ustalonych pozycji. Zmieniając ją tylko i wyłącznie podczas odwrotu, lub wejścia na lepszą pozycję strzelecką. Wówczas przeobrażają przedpole w morze krwi i wysepek, którymi są ciała wrogów, którzy byli na tyle głupi aby wejść pod ogień tych ciężkich broni. Pomimo tego że ci marines rzadko zmieniają swoją pozycję, gdyż najczęściej stoją oni w najlepiej osłoniętym punkcie zabijając wszystko co wejdzie pod lufę, są oni przypisywani do transportowców Rhino, aby w razie potrzeby szybko i skutecznie dostać się na lepsze miejsca. Zwiększa to także szanse drużyny na przeżycie.

Drużyna marines wyposażona w broń przeciwpancerną i przeciwpiechotną może się podzielić na dwie drużyny. Gdzie jedna skupi się całkowicie na zabijaniu piechoty, a druga na niszczeniu pojazdów wroga. Co ułatwia podział zadań dla poszczególnych braci wyszukujących cele.

Wyposażenie

Na wyposażeniu Dewastatorów znajduje się szeroki wachlarz broni przeciwpiechotnych jak i przeciwpancernych, które umożliwiają im spokojne i zdecydowane ostrzelanie celów z praktycznie każdej odległości. Zazwyczaj jedna drużyna jest wyposażana w cztery ciężkie bronie, podczas gdy reszta wojowników ma za zadanie ich osłaniać i wyszukiwać dla nich cele, piechotę lub pojazdy. Zależnie od wyposażenia tychże Marines na które składają się:

Devastator with plasma gun

Dewastator Czerwonych Skorpionów wyposażony w działo plazmowe.

Wyposażenie główne

Jest to podstawowe wyposażenie każdego Dewastatora, który rusza w bój aby siać śmierć i zniszczenie swoim niszczycielskim ostrzałem.

 • Bolter - najzwyklejszy i najbardziej popularny bolter w szeregach Kosmicznych Marines. Jest to broń przeciwpiechotna strzelająca pociskami kalibru 0.75 cala, o własnym napędzie odrzutowym.
 • Pistolety boltowe - noszone obok boltera, jako broń osobista. podobnie jak bolter także strzela pociskami o własnym napędzie odrzutowym.
 • Ciężki Bolter - Powiększona i o wiele cięższa wersja boltera. Strzela pociskami kalibru 0.998 cala o własnym napędzie rakietowym, Jego szybkostrzelność jest także o wiele większa niż w przypadku zwykłego boltera, a dodatkowo jest, w wypadku, marines zasilany z taśmy z plecaka który ma założony wojownik, sprawiając tym samym że broń ta jest idealna do niszczycielskich i długotrwałych ostrzałów.
 • Granaty odłamkowe - najzwyklejsze przeciwpiechotne granaty obronne, są używane one podczas obron pozycji marines ciężkiego wsparcia, w razie gdyby wróg próbował ich zlikwidować lub oflankować

Wyposażenie opcjonalne

Wyposażeniem opcjonalnym są bronie które preferowane są przez inne zakonu i/lub zabierane w bój jeśli wymaga tego dana sytuacja lub misja. Na bronie opcjonalne składają się:

 • Działa Laserowe - działa laserowe są przystosowane do niszczenia jednostek opancerzonych dzięki swojemu potężnemu promieniowi generowanemu przez generator. Dobrze radzi sobie z piechotą przepalając ją na wylot, jednakże szybkostrzelność tejże broni wyklucza jej używanie przeciwko piechocie.
 • Działo plazmowe - Bronie te używają pól magnetycznych do wyrzucania strumieni gorącej plazmy w kierunku w który akurat jest skierowana. Gorąca plazma jest w stanie przepalić się przez nawet najgrubsze i najcięższe pancerze sprawiając tym samym, że jest dobra zarówno przeciwko piechocie jak i pojazdom. Niestety jej szybkostrzelność pozostawia wiele do życzenia.
Marines wyposażony w ciężki bolter
 • Wyrzutnia rakiet - Jest to pospolita wyrzutnia rakiet do której ładuje się pociski przeciwpancerne i oddaje salwę w kierunku wrogich jednostek pancernych. Jednakże marines niosący tę broń może zostać wyposażony w rakiety odłamkowo-burzące skuteczne przeciwko piechocie.
 • Broń Melta - jest to broń która używa strumienia rozgrzanego gazu do przepalania się przez każdy rodzaj pancerza lub tkanek. Sprawiając tym samym że potrafi sobie poradzić z każdym rodzajem przeciwników, jednakże szybkostrzelność jest dość niska, a jej zasięg jest bardzo mały.

Zakonne upodobania

Niektóre zakony jak np. Karmazynowe Pięści preferują dość powszechnie wyposażanie całych drużyn tylko i wyłącznie w broń przeciwpiechotną, tym samym ograniczając ich skuteczność przeciwko wrogim pojazdom, podobnie, niektóre zakony takie jak np. Salamandry, Imperialne Pięści. Preferują wyposażanie drużyn w broń przeciwpancerną, zrzucając na barki innych oddziałów radzenie sobie z piechotą wroga.

Dowódca Dewastatorów

Należy zwrócić szczególną uwagę na dowódcę, który dowodzi Dewastatorami. Są nimi najczęściej weterani, tak jak w przypadku szturmowych marines, którzy dowodzą z oddaniem i honorem swoimi braćmi. Przekazując im swoje wieloletnie doświadczenia i sposoby na poradzenie sobie z wrogiem. Dowódca jest najczęściej wyposażony w broń do walki wręcz, którymi są:

Imperial fist devastator

Dewastator Imperialnych Pięści wyposażony w podwójnie sprzężony miotacz melta.

* Miecz łańcuchowy - Jest to broń przypominająca piłę łańcuchową z tą różnicą że została zaprojektowany do walki z wrogami Imperium.
 • Broń energetyczna - od mieczy przez topory, po pazury energetyczne. Używają one pól do przebijania się przez pancerze wrogów. Jednakże broń ta jest bardzo rzadka jak i droga. Wiec na władanie nią mogą sobie pozwolić tylko niektórzy Marines.

Dodatkowo dowódca może być wyposażony także w broń ciężką zwiększając tym samym siłę ognia swojej drużyny. Jest to jednak zależne od sytuacji lub upodobania dowódcy. Który może użyć wszelkiej maści broni ciężkich, jednakże najczęściej używane są:

 • Bolter Szturmowy - jest to podwójnie sprzężony ciężki bolter przystosowany do użycia przez terminatorów.
 • Multi-melta - jest to najczęściej ciężkie podwójnie sprzężone działo melta, które strzela podwójną wiązką ciekłego gazu. Przepalając wszystko na bliskim dystansie.
 • Bronie Combi - Są to najczęściej bronie które podczepia się pod inną broń, np. Miotacz ognia pod bolter. Zwiększając tym samym siłę ognia danego marines. Lub część broni np. Połowa boltera szturmowego. Jest zastępowana na rzecz broni melta.

Źródła

 • Codex Space Marines 5th edition, s. 61
 • Codex Space Wolves 5th edition s. 28
 • Przeróżne strzępki informacji z innych kodeksów.