FANDOM


Dekret końca (ang. Terminus Decree) - głęboko wewnątrz Komnat Czystości, zamknięte w komnacie w której znajduje się mauzoleum Malcadora Pieczętnika spoczywa proste drewniane pudełko, zamknięte złotą pieczęcią. W tej skrzynce napisane są na starożytnym pergaminie instrukcje noszące nazwę Dekretu Końca. Artefakt ten nieznany dla imperialnych bibliotek, jest sekretem, o którym wie tylko Najwyższy Wielki Mistrz zakonu Szarych Rycerzy.

Tylko on wie jak otworzyć skrzynkę i zrobi to tylko wtedy, gdy cała nadzieja dla ludzkości będzie stracona. Dekret Końca jest ostatecznym sekretem Szarych Rycerzy, tak potężnym i niezmierzonym, że może przypieczętować ostateczną klęskę Imperium lub uratować je w najczarniejszej godzinie, być może ocalić je ostatecznie przed Chaosem. Właściwa natura tego dokumentu jest nieznana, jedyną wskazówka do jego zawartości jest złota pieczęć skrzyni. Mówi się, że druga część pieczęci znajduje się na Świętej Terrze, w Złotym Tronie Imperatora

Z powodu uformowania się Cicatrix Maledictum Kaldor Draigo, który może dzięki wyrwie w rzeczywistości przebywać dłużej w świecie materialnym, pojawił się przed każdym z Wielkich Mistrzów zakonu i zwrócił się prośbą o ich radę. Po raz pierwszy w historii Zakonu rozważa on bowiem użycie Dekretu końca.

Źródła

Codex Grey Knights 5th edition, s. 9

Codex Grey Knights 8th edition, s. 25