FANDOM


LEWY cudzysłów
Jeśli jesteś Czarnym Templariuszem, to wroga szukasz na jego pozycjach – to jest nasze motto, nasz styl walki, tak manifestujemy oddanie Imperatorowi i pamięci Mistrza Sigismunda
PRAWY cudzysłów


Brat Sigismund otrzymał błogosławieństwo nieśmiertelnego władcy za swą niewzruszoną wiarę i oddanie ludzkości.
Czarny Templariusz

Czarny Templariusz ruszający do boju

Na tytuł ten zasłużył, wsławiając się w bitwie na Ziemi podczas obrony Pałacu Imperatora. Wybrany przez samego Rogala Dorna został bohaterem imperatora i ruszył do walki z wrogami Imperium. Zabił dwa tuziny zbuntowanych Astartes. Następnie ogłosił po opuszczeniu Ziemi, iż nigdy nie przestanie kontynuować Krucjaty w imieniu Imperatora. Złożył wtedy śluby, które po dziś dzień obowiązują każdego Mistrza tego Zakonu i tak rozpoczęła się najdłuższa Krucjata w dziejach Kosmicznych Marines. Trwa ona nieprzerwanie od dziesięciu tysięcy lat.

Wszyscy Kosmiczni Marines znani są z oddania służbie Imperium, ale ekstremalny fanatyzm Czarnych Templariuszy często postrzegany jest jako przesadny i pozbawiony racjonalnego myślenia. Ich żądza niszczenia wrogów ludzkości pociąga całkowity brak tolerancji dla heretyków, mutantów, psioników, obcych ras i wszelkich innych bluźnierstw przeciwko Imperatorowi. Od dziesiątków tysięcy lat prowadzą nieustające krucjaty mające udowodnić ich lojalność.

Fundacja

Chociaż Zakon Czarnych Templariuszy nie został założony w czasie Pierwszej Fundacji to jego genotyp pochodzi wprost od Imperialnych Pieści Rogala Dorna. Po zakończeniu walk z Horusem i obronie Ziemi Patriarcha Ultramarines opracował nowy schemat organizacyjny Adeptus Astartes. Zakładał on podział Legionów Pierwszej Fundacji na mniejsze liczebnie Zakony. Imperialne Pięści podzieliły się na trzy Zakony: Imperialnych Pięści, Karmazynowych Pięści i Czarnych Templariuszy.

Pierwszym Mistrzem Zakonu Czarnych Templariuszy został Brat Sigismund zakonnik, który wsławił się w bitwie na Ziemi podczas obrony Pałacu Imperatora. Od koloru jego pancerza wzięła swój początek kolorystyka Zakonu.

Czarny Templariusz-0

Doktryna 

Styl walki Czarnych Templariuszy wywodzi się bezpośrednio od ich Pierwszego Mistrza. Każdy z Templariuszy winien pamiętać, że z wrogiem walczy się wręcz zyskując honor i poważanie. Ponadto zakon ten uważa iż walcząc z wrogiem wręcz mamy pewność zniszczenia go. Są twardymi nieustępliwymi i fanatycznymi wojownikami. W zakonie niedopuszczalne jest chowanie się w okopach i krycie za ruinami. Czarni Templariusze wolą rzucić się na pozycje wroga i go zniszczyć lub zginąć na polu walki jak na Astartes przystało. Przed każdą walką składają specjalne śluby, zobowiązując się do ekstremalnej brawury i odwagi oraz wymierzania świętej kary wrogom Imperatora. 

Rekrutacja

Czarni Templariusze zmodyfikowali niektóre zasady kodeksu Adeptus Astartes. Ponieważ nie posiadają stałej bazy-klasztoru i nie mają świata macierzystego (żyją na pokładach flot kosmicznych, złożonych z bojowych barek, krążowników szturmowych i statków takich jak gigantyczne ruchome stocznie). Wielki Mistrz posiada swoją własną

barkę bojową Eternal Crusader, dzięki której może przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi krucjatami wspierając ich dowódców militarnie i duchowo. Eternal Crusader jest gigantycznym okrętem nawet według standardów kosmicznych barek, ponieważ modyfikuje się go nieustannie od dziesięciu tysięcy lat i w okresie tym dobudowano na statku dodatkowe lądowiska dla eskortowców, hangary myśliwskie i doki dla wahadłowców oraz pomieszczenia mieszkalne dla załogi dwukrotnie przewyższającej liczebnie obsadę zwykłej barki.Zatem sposób rekrutacji jest też nieco inny niż w standardowych zakonach. Na większości podbitych lub wyzwolonych planet zakładają niewielkie Monastyry, które prowadzą rekrutację. W monastyrach dokonuje się pierwszych operacji modyfikujących organizmy rekrutów. Kiedy grupa neofitów urośnie do około dwóch tuzinów, zostają oni przerzuceni na statki jednej z krucjat. Tam poszczególni nowicjusze zostają przybocznymi pełnoprawnych braci zakonnych. Każdy z Braci bierze na siebie odpowiedzialność za szkolenie neofity i wprowadzanie go w rytuały i zasady Zakonu. Ogólny nadzór nad szkoleniem leży w rękach Kapelanów.
Schemat kolorystyczny templariusza

Schemat kolorów pancerza Czarnego Templariusza

W związku z tymi różnicami Czarni Templariusze nie posiadają oddzielnej kompanii zwiadowczej a poszczególni rekruci są rozdzieleni po poszczególnych drużynach. Na polu walki uczą się swego rzemiosła wprost od swoich opiekunów.

Preferowany styl walki oznacza również, że Czarni Templariusze nie mają klasycznych w rozumieniu Adeptus Astartes drużyn broni ciężkiej. Zadania wspierania bronią ciężką przeniesiono na barki zwykłych drużyn taktycznych – z tego też powodu wsparcie to nie jest zbyt mocne co utrudnia wszelkie zadania obronne. Z doktryny tej wprost wynika, że jedyną formą obrony dla Czarnych templariuszy jest atak. Taktyka ta mimo iż trudna jest niezwykle efektywna co potwierdzają liczne zwycięstwa zakonu niejednokrotnie okupione życiem wielu braci zakonnych.

Prowadzenie działań wojennych

Zazwyczaj prowadzi się jednocześnie nie więcej niż trzy krucjaty, jednakże w okresie Zdrady na Dalmarku odnotowano co najmniej czternaście krucjat działających w tym samym czasie na obszarze Segmentum Solar. Siła militarna poszczególnych krucjat różni się znacznie pomiędzy sobą. Ich rozpiętość sięga od grup liczących 50-100 marines po formacje odpowiadające liczebnością kilku standardowym kompaniom zakonnym. Tylko Czarni Templariusze mogą precyzyjnie określić liczbę swoich braci, ale wiadomo, że zakon ten jest znacznie większy od norm wyznaczonych przez Codex Astartes (choć rozproszony na dużym obszarze). Przybliżone obliczenia wskazują, iż w chwili obecnej zakon liczy pięć-sześć tysięcy pełnoprawnych braci. Jest to potężna siła, której nie sposób byłoby powstrzymać, gdyby wszyscy Templariusze zebrali się w jednym miejscu. 

Większe krucjaty często dzielone są przez marszałków na tzw. bitewne kompanie, dowodzone przez Braci Miecza posiadających tytuł kasztelana. W ramach tych przetasowań poszczególne drużyny marines są ciągle przenoszone z jednej jednostki do drugiej, co sprawia, że więzi braterskie są silne jedynie na poziomie drużyny. 

Mistrz zakonu

Najbardziej wyróżniający się żołnierze krucjaty są przenoszeni do straży przybocznej marszałka, będącej odpowiednikiem Pierwszej Kompanii w standardowych zakonach. Znani jako Bracia Miecza, przechodzą rozszerzony trening, w tym obsługę pancerzy terminatorskich. Nie odpowiadają też dłużej za sprawowanie opieki nad neofitami. Jeśli marszałek umiera albo zostaje drogą elekcji mistrzem zakonu, jego miejsce zajmuje jeden z Braci Miecza. Wybór kandydata opiera się na szeregu rytualnych pojedynków pomiędzy pretendentami do tego tytułu oraz poddaniu ich serii egzaminów z dziedziny taktyki i strategii militarnej. Zwycięzca otrzymuje tytuł marszałka po uprzedniej akceptacji ze strony mistrza zakonu (tylko raz w historii Templariuszy odnotowano przypadek, by wielki marszałek odrzucił kandydaturę). Wtedy Bracia Miecza składają nową przysięgę lojalności wiążącą ich z bratem przełożonym.

Kolejny Czarny

Znani Bracia Bitewni:

 • Sigismund – Pierwszy Wielki Marszałek zakonu Czarnych Templariuszy. Jako pierwszy Astartes w historii Imperium, otrzymał tytuł Czempiona Imperatora, oraz słynną czarną Zbroję Wiary (ang, Armour of Faith) i Czarny Miecz (ang. Black Sword). W dawnym Legionie Imperialnych Pięści, pełnił funkcję Kapitana Pierwszej Kompani, jako prawa ręka Rogala Dorna, dowodził elitarną jednostką weteranów, Legionu Imperialnych Pięści, zwanych potocznie Templariuszami. Wśród Legionów Astartes znany był jako niezłomny wojownik i niepokonany szermierz, który nigdy nie przegrał walki. Astartes nadali mu nieoficjalny tytuł Czarnego Rycerza. Sigismund był jednym, z największych fechmistrzów w całej historii istnienia Astartes. Templariusz zdołał bowiem pokonać takich sławnych oponentów jak Khârn z Pożeraczy Światów, Sevatar’a z Władców Nocy, Amit’a z Krwawych Aniołów, Jubal Khan’a z Białych Blizn czy Alahos’a z Legionu Mrocznych Aniołów. Sigismund poprzysiągł, iż Wielka Krucjata ku czci Imperatora nigdy się nie skończy, a Czarni Templariusze, zawsze będą walczyć w awangardzie sił Imperium. Jednocześnie Pierwszy Wielki Marszałek, był pewien, iż pewnego dnia Zdradzieckie Legiony, które skryły się w Oku Grozy, kiedyś powrócą by ponownie zagrozić domenie Władcy Ludzkości. Sigismund czekał więc cierpliwie na ich powrót…(Doczekał się mając wtedy ponad tysiąc lat na karku) Jego miecz, Miecz Wielkiego Marszałka to przekute energetyczne ostrze, dawniej należące do samego Patriarchy Legionu Imperialnych Pięści, którego klingę, Dorn złamał na własnym kolanie z wściekłości, iż nie zdołał obronić Imperatora, przed śmiercią z rąk Horusa.
 • Wielki Marszałek Helbrecht – Obecny Wielki Mistrz Czarnych Templariuszy, powiernik Miecza Wielkiego Marszałka. Helbrecht wywalczył sobie tytuł, Wielkiego Marszałka Czarnych Templariuszy, w 989M41 Zaraz po zakończeniu Krucjaty Daidin, podczas której uśmiercił Wampira z Immaterium, potężną istotę z Osnowy. 
 • Wielki Marszałek Kordhel – Dawny Wielki Marszałek Czarnych Templariuszy, poprzednik Brata Helbrechta. Kordhel zginął w 989M41 z ręki potężnego czempiona czterech potęg, śmierć Kordhela, miał pomścić przyszły Wielki Marszałek, Brat Helbrecht. 
 • Wielki Marszałek Ludoldus – Brat Ludoldus piastował rolę przywódcy Zakonu Czarnych Templariuszy przed Bratem Kordhelem. 
 • Wielki Marszałek Gervhart – Dowodził zakonem Czarnym Templariuszy około czterech tysięcy lat przed, Marszałkiem Helbrechtem.
 • Wielki Marszałek Sieganandus – Przywódca Czarnych Templariuszy w czasie czasu Apostazyj i rządów Gorge’a Vandeira. To on poprowadził Krucjatę przeciwko tyranowi i wraz z Astartes z primogenitorskich zakonów Imperialnych Pięści, wziął udział w oblężeniu Pałacu Imperatora za murami którego skrył się szaleniec Vandeire.
 • Brat-Marszałek Ludolfus – Obecnie zintegrowany w pancerny sarkofag drednota, jeden z najstarszych Czcigodnych w szeregach Adeptus Astartes. Już od ponad czterech tysiącleci, walczy za imperatora, pomimo faktu, iż już raz oddał swe życie za sprawy Władcy Ludzkości i Imperium Ludzkości.
 • Brat-Marszałek Cornelius – Dowódca Czarnych Templariuszy podczas Krucjaty Carion Gulf.
 • Brat-Marszałek Tarrison – Dowódca Krucjaty Dathax.
 • Brat-Marszałek Brant – Główny dowódca Krucjaty Solemnus, Brant poprowadził podległych mu Czarnych Templariuszy podczasz vendetty, Krucjaty Solemnus przeciw orkom z plemienia Krwawej Szramy (ang. Blood Scar Tribe) pod przywództwem Herszta Morkrulla Ponurej Szramy (ang. Morkrul Grimskar)
 • Brat Kasztelan Renwyk – Dowódca części sił Krucjaty Solemnus, Renwyk jak i podlegli mu Astartes zaginęli w Immaterium na pokładzie Barki Bojowej Młot Gniewu, podczas Krucjaty wymierzonej przeciw orkoidom z plemienia Krwawej Szramy.
 • Brat-Kasztelan Marius Reinhart – Astartes walczący za czasów, Wielkiego Marszałka Kordhela, walczył w kampanii na Stygi XII, gdzie wraz ze swym Bractwem Miecza, obudził z ponad czterotysięcznego snu, Czcigodnego-Drednota Ezekiala. Podczas owej kampanii spotkał na swej drodze, Brata Nowicjusza Helbrechta. 
 • Brat-Kasztelan Adelard – Jedne z dowódców podczas Krucjaty Dominar, przywódca szturmu na Veritas Diras, Okręt pątniczy Eklezjarchii opanowany przez lęg Genokradów.  
 • Brat-Kasztelan Hagan – Obrońca Monastyru Zakonu Czarnych Templariuszy na świecie Solemnus, Hagan zginał w walce przeciw orkom z plemienia Krwawej Szramy, gdy orkowa horda Herszta Morkrulla Ponurej Szramy napadła na świat rekrutacyjny Czarnych Templariuszy.  
 • Brat-Kapelan Merek Grimaldus, Bohater Hellsreach – Grimaldus był swego czasu najlepszym Bratem-Miecza w swoim zastępie, należał do Bractwa Miecza Marszałka Ludodlusa i był jednym jego ocalałym członkiem po zakończeniu Krucjaty Vinculus. Jego umiejętności bitewne, przewyższał jedynie jego religijny fanatyzm i oddanie sprawie Władcy Ludzkości. Reclusium zakonu Czarnych Templariuszy, szybko zwróciło swą uwagę na charyzmatycznego wojownika i w krótkim czasie Grimaldus został uczniem Brata Rekluzarch’y Mordreda, a następnie dostąpił święceń Kapelańskich. Po ponad wieku posługi jako polowego Kapelana Czarnych Templariuszy, Grimaldus awansował do stopnia Rekluzarch’y, zastępując na ów stanowisku poległego Brata Mordreda . By następnie zostać zaufanym Bratem, Wielkiego Marszałka Helbrechta, u boku którego podróżował na pokładzie Barki Bojowej Wieczny krzyżowiec(ang. Eternal Crusader) w misji prowadzenia Wiecznej Krucjaty Sigsimunda. Grimaldus wsławił się podczas Trzeciej Wojny o Armagedon obroną miasta-kopca Hellsreach, stad jego przydomek Bohater Hellsreach. Podczas owej bitwy zasłynął jako wielki wojownik, o fanatycznym usposobieniu, utrzymał miasto, mimo iż atakujące je siły orkoidów, wielokrotnie przewyższały obrońców liczebnie. Mimo przerażających obrażeń, jakie odniósł podczas walk(wygrzebał się o własnych siłach z zawalonego budynku) przywitał przybyłe do miasta posiłki, czym zaskoczył Konsyliarzy zakonu, którzy twierdzili, iż rany które zadali Grimaldus’owi orkowie, powinny go zabić. Grimladus poprowadził później misję mająca na celu wsparcie niedobitków Astartes z Zakonu Niebiańskich Lwów, prowadzonych przez Brata Ekene Dubaku, gdy ci przystąpili do drugiego szturmu na Przełęcz Mannheim (ang. Manheim Gap) Grimaldus był również mentorem Brata Cyneric’a, kleryka który miał w przyszłości zostać Kapelanem Czarnych Templariuszy. 
 • Brat-Kapelan Mordred – Mentor, Rekluzarchy Grimaldusa, doradca ostatnich trzech Wielkich Marszałków zakonu, Brata Ludoldusa. Kordhela i Helbrechta.                                            
 • Brat-Kapelan Ecastus – Kapelan w randze Terminatora, jeden z duszpasterzy Walczącej Kompani Marszałka Corneliusa.  
 • Brat-Kapelan Mathias – Duszpasterz w Kompani Walczącej, Brata-Kasztelana Mariusa Reinharta.
 • Brat-Kapelan Wolfram – Duszpasterz Krucjaty Solemnus, zwanej Mścicielami Ansgaru (Ansgar Avengers)     
 • Brat Rekluzarcha Kul Gilad – Kapelana i dowódca Krucjaty Dantium (ang. Dantium Gate) Zakuty w zbroję terminatorską uczestnik Krucjaty Blizny, członek załogi Krążownika Uderzeniowego Adytum. Zginął w walce z Awatarem Khaine'a, zabierając jednak swego przeciwnika wraz z sobą do grobu.
 • Brat-Kapelan Ugo – Jeden z Kapłanów Krucjaty Solemnus.
 • Brat Kapelan Broec – Obecnie w służbie Szwadronów Śmierci Orod Xenos.   
 • Bayard – Champion Imperatora z Krucjaty Hellsreach.
 • Atticus Varda – Champion Imperatora z „Krucjaty Blizny” (Ekspedycji Adeptus Mechanicus do sektora galaktyki zwanego Ghoul Scar), weteran Wojny o Armageddon członek załogi Krążownika Uderzeniowego „Adytum
 • Aelius – Champion Imperatora który poległ z rąk Eldarów pod przewodnictwem Arcyprorokini Biellany Faerelle ze Światostatku Biel-Tan, podczas bitwy o Bramę Dantium (ang. Battle of Dantium Gate)
 • Ansgar – Champion Imperatora z Krucjaty Solemnus.
 • Ulricus – Champion Imperatora z Krucjaty Vinculus.
 • Brat-Techmarine Arnulf – Przez kilkaset lat swego życia, sprawował techniczną i duchową opiekę nad duchem maszyny Czcigodnego Drednota, Tancreda Zginął gdy Tancred, pogrążony był w głębokim śnie na pokładzie grobowym Barki Bojowej Leverer.  
 • Brat-Techamrien Primus – W swym testamencie, Brat Arnulf, wyzwolił Brata Primusa, do stopnia pełnoprawnego Techmarine. Jednocześnie wyznaczając Primusa na stanowisko, nowego opiekuna Brata-Drednota Tancreda.
 • Brat-Techamrien Isendus – Zbrojmistrz Krucjaty Solemnus (Anagard Avengers), brał udział w walce jako kierowca swego osobistego Razorbacka.  
 • Brat-Techmarine Gerard – Główny inżynier w Kompanii Walczącej Brata-Kasztelana Mariusa Reinharta.
 • Brat-Techmarine Jurisian – Techmarine podczas Krucjaty Helsreach.
 • Brat-Techmarine Dolus – Techmarine Krucjaty Dominar, w randze Ojca Kuźni (ang. Forgefather)
 • Brat Konsyliarz Nerovar – Konsyliarz z Drużyny Dowodzenia Brata Rekluzarchy Grimaldusa podczas Krucjaty Helsreach.
 • Brat Konsyliarz Colber – Główny Konsyliarz Krucjaty Solemnus.
 • Brat Konsyliarz Auiden – Główny Konsyliarz Krucjaty Blizny.  
 • Cador – Brat Wtajemniczony z Drużyny Dowodzenia Brata Rekluzarchy Grimaldusa podczas Krucjaty Helsreach.
 • Artarion – Brat Wtajemniczony z Drużyny Dowodzenia Brata Rekluzarchy Grimaldusa podczas Krucjaty Helsreach.                        
 • Brusc – Brat Miecza, najstarszy obecnie żyjący Czarny Templariusz, jego dokładny wiek nie jest znany, lecz służy swemu zakonowi od co najmniej pięciu wieków.
 • Apollos – Brat Terminator, jeden z najzdolniejszych wojowników z Bractwa Miecza Kasztelana Mariusa Reinharta. 
 • Tanna – Brat Sierżant, jedne z dowódców podczas Krucjaty Blizny.
 • Issur – Brat Wtajemniczony, wojownik z kontyngentu Czarnych Templariuszy wysłanych do walki podczas Krucjaty Blizny.
 • Bracha – Brat wtajemniczony, wojownik z kontyngentu Czarnych Templariuszy wysłanych do walki podczas Krucjaty Blizny.
 • Cyneric – Brat Wtajemniczony Cyneric był kandydatem do zakonnego Rekluzium, z rozkazu Marszałka Helberechta został uczniem Brata Rekluzarch’y Grimaldus’a.  
 • Yael – Brat Wtajemniczony, młody wojownik zakonu (Miał zaledwie 24 standardowe Terrańskie lata) z kontyngentu Czarnych Templariuszy wysłanych do walki podczas Krucjaty Blizny. Jedyny ocalały Czarny Templariusz z Krucjaty Blizny.
 • Morholt – Brat Miecza z Krucjaty Dominar, Pilot Thunderhawków i promów szturmowych.
 • Rolan – Brat Miecza z Krucjaty Dominar, Weteran walczący w zbroi terminatorskiej.
 • Ercus –Brat Miecza z Krucjaty Dominar, Weteran walczący w zbroi terminatorskiej.
 • Godwin – Brat Miecza z Krucjaty Dominar, Weteran walczący w zbroi terminatorskiej.
 • Mallas – Brat Miecza z Krucjaty Dominar, Weteran walczący w zbroi terminatorskiej.
 • Czcigodny Drednot, Tankred – Obecnym rezydentem sarkofagu Tancred, jest Brat Gerhard, dawniej znany jako Brat Racław. Bohater wielu kampanii takich jak: Ofensywa Kasiroth, Insurekcja Łez Gorzkich itd.
 • Czcigodny-Drednot Yesod – Starożytny wojownik, zakonu Czarnych Templariuszy, walczył pod dowództwem Wielkiego Marszałka Gervharta. W sarkofagu znajdowało się ciało Brata-Miecza Ezekiala Yesoda, jednego z największych bohaterów w szeregach Czarnych Templariuszy. Przez ponad cztery tysiąclecia spoczywał w Krypcie w dawnej twierdzy zakonu Czarnych Templariuszy, Montgisard na powierzchni planety Stygia XII.
 • Czcigodny-Drednot Jarold – Krucjata Solemnus, marines walczący w jej szeregach zwani są wśród Czarnych Templariuszy jako Mściciele Ansgaru (Ansgar Avengers) Starożytny uzbrojony w działko szturmowe i podczepiony pod pięść wspomaganą szturmowy bolter.

Flota Zakonu:

Z uwagi na nomadyczny charakter Zakonu, Czarni Templariusze posiadają potężną flotę, jedną z najliczniejszych i najpotężniejszych armad z pośród wszystkich Zakonów Adeptus Astartes.

 • Wieczny Krzyżowiec (ang. Eternal Crusader) – Starożytna Barka Bojowa, jedna z najpotężniejszych i najstarszych jednostek tej klasy w służbie Adeptus Astartes. Mobilny Monastyr Zakonu Czarnych Templariuszy. Osobisty okręt wojenny każdego Wielkiego Marszałka Zakonu.
 • Leverer – Barka Bojowa Marszałka Corneliusa dowódcy Krucjaty Carion Gulf.
 • Boska Furia (ang. Divine Fury) – Barka Bojowa Krucjaty Solemnus.
 • Młot Gniewu (ang. Hammer of Wrath) – Druga Barka Bojowa należąca do Krucjaty Solemnus, dowodzona przez Brata-Kasztelana Renwyka, jednostka zaginęła wraz z całą załogą i podróżującym na jej pokładzie kontyngentem Astarets, podczas podróży poprzez Immaterium.
 • Światło Czystości (ang Light of Purity) – Barka Bitewna, jednostka z grupy bojowej Wiecznego Krzyżowca, podczas Trzeciej Wojny o Armageddon.
 • Nocne Czuwanie (ang. Night's Vigil) – Barka Bitewna, jednostka z grupy bojowej Wiecznego Krzyżowca, podczas Trzeciej Wojny o Armageddon.
 • Światło Sigismunda (ang. Sigismund Light) – Barka Bitewna, jednostka z grupy bojowej Wiecznego Krzyżowca, podczas Krucjaty Donian.
 • Gniew Sigismunda (ang. Sigismund Wrath) – Barka Bitewna.
 • Przysięga Sigismunda (ang.Sigismund Oath) – Barka Bitewna.
 • Pomsta jest Moja (ang. Vengeance is Mine) – Krążownik Uderzeniowy Krucjaty Solemnus, zniszczony przez Necroński Okręt Grobowy.
 • Miecz Krzyżowca (ang. Crusader's Sword) – Krążownik Uderzeniowy Krucjaty Solemnus, zniszczony przez Necroński Okręt Grobowy..
 • Goliath – Okręt Kuźnia (ang. Forge Ship) należący do floty Krucjaty Solemnus.
 • Żadnej Litości (ang. No Pity) – Krążownik Uderzeniowy należący do floty Krucjaty Solemnus, jednostka wzięła udział w walkach podczas Trzeciej Wojny o Armageddon.
 • Potęga Czujności (ang. Vigilant Might) – Krążownik Uderzeniowy, walczący podczas Krucjaty Pomsty (ang. Vengeance Crusade) .
 • Majestat (ang, Majesty) – Krążownik Uderzeniowy, jednostka z grupy bojowej Wiecznego Krzyżowca, podczas Trzeciej Wojny o Armageddon.
 • Apocalypton – Krążownik Uderzeniowy, walczący podczas Krucjaty Donian.
 • Miecz Dorna (ang. Dorn's Sword) – Krążownik Uderzeniowy, walczący podczas Krucjaty Donian. . .
 • Święta Dłoń Antiocha (ang. Holy Hand of Antioch) – Krążownik Uderzeniowy, biorący udział w walkach podczas 12 Czarnej Krucjaty, tzw. Wojny o Sektor Gothic.
 • Gniew Dorna (ang. Dorn's Wrath) – Krążownik Uderzeniowy.
 • Przepaść Ophidium (ang. Ophidium Gulf) – Krążownik Uderzeniowy, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w czasie 13 Czarnej Krucjaty, w trakcie starcia Czarnych Templariuszy z tzw. Głosem Imperatora (ang. "Voice of the Emperor")
 • Adytum – Krążownik Uderzeniowy Krucjaty Blizny, zniszczony podczas podróży do sektora Szramy Ghoul'a (ang. Ghoul Scar)

Źródła

 • Codex: Czarni Templariusze
 • Helsreach(Powiesć) Aaron Dembski Bowden
 • Blood and Fire(Nowela) Aaron Dembski Bowden
 • The Eternal Crusader(Nowela) Guy Haley
 • The Black Pillgrims(Nowela) Guy Haley
 • Season of Shadows(Krótka Nowela) Guy Haley
 • Only Blood(Krótka Nowela) Guy Haley
 • Helbrecht: The Crusader(Krótkei Opowiadanie) Guy Haley
 • Crusade for Armageddon(Powieść) Jonathan Green
 • Conquest of Armageddon(Powieść) Jonathan Green
 • Warrior's Brood(Powieść) C.S. Goto
 • Damnation Crusade(Komiks)
 • Trylogia Mechanicum(Priest's of Mars, Lord's of Mars, God's of Mars) Graham McNeill

Galeria