FANDOM


Combi-Plasma Gun

Combi-Karabin Plazmowy

Broń Hybrydowa (inaczej zwana łączoną, lub combi) to oręż stosowany przez wojowników należących do Adeptus Astartes oraz Kosmicznych Marines Chaosu. Również xenos należący do rasy Orków, posiadają swoje odpowiedniki owego imperialnego uzbrojenia, jednakże daleko im do nich. Istnieją dwa podstawowe warianty oręża łączonego, w pierwszym z nich broń ta, to dwie bronie tego samego rodzaju połączone w jednym zestawie, np: dwa połączone ze sobą boltery. Tworzące w wyniku tej fuzji jeden potężniejszy system uzbrojenia, charakteryzujący się większą szybkostrzelnością a co za tym idzie zwiększoną siłą ognia, niż jego standardowy odpowiednik. W drugiej konfiguracji broń Combi to połączenie Boltera z drugim systemem uzbrojenia, innego typu niż broń boltowa. Może to być np: karabin plazmowy, karabin termiczny, miotacz płomieni, Karabin Grawitacyjny, Granatniki, Broń Igłowa lub w najrzadszym wariancie Ciężka Kusza. Z założenia drugi wariant miał sprawić iż zwiększy się wszechstronność wojowników wyposażonych w ten typ Combi Bolterów. Dodanie broni energetycznej czy też motacza płomieni miało bowiem na celu zwiększyć skuteczność broni w użyciu przeciw ciężej opancerzonym przeciwnikom, lub liczebniejszym grupom słabiej opancerzonych celów, na przykład lekkiej piechocie czy pojazdom zwiadowczym wroga. Największą zaletą combi-bolterów jest ich wszechstronność, dającą walczącemu za jej pomocą wojownikowi większą siłę rażenia a także możliwość likwidowania celów różnorakiego sortu. Jenajkę oręż łączony posiada tez pewne mankamenty, jest nieco masywniejszy a co za tym idzie mniej poręczny, nie licząc bolterów wzór Hesh, od standardowej wersji boltera, a ponadto ilość amunicji w magazynku drugiej dodatkowej broni jest mocno ograniczona, iż można z niej wystrzelić tylko jeden lub kilka razy, zależnie od broni dodatkowej. Na szczęście marines może ową broń przeładować. Co niestety w warunkach polowych jest bardzo trudne do zrobienia.

Historia

Pierwotnie w pierwsze wersje broni hybrydowej, zarówno pierwszej jak i drugiej konfiguracji, zostali wyposażeni weterani z pośród legionów Astartes, którzy walczyli wyposażeni w pancerze taktyczne drednot, później powszechnie nazwanych pancerzami terminatorów. Z uwagi na powierzone im na polu walki zadania, oręż łączony miał sprawić, iż doborowe jednostki Marines będą dysponować większą siłą ognia niż bracia bitewni służący w standardowych oddziałach taktycznych. Natomiast drugi wariant broni combi miał zwiększać wszechstronność oddziałów terminatorów, w razie ich starcia z wrogimi jednostkami różnorakiego typu. Boltery hybrydowe zostały wyparte na masową skalę z arsenałów Kompanii Terminatorskich z chwilą wprowadzenia do imperialnych arsenałów Szturmowych bolterów (Pierwsze egzemplarze powstały pod koniec Wielkiej Krucjaty, natomiast przezbrojenie Terminatorów Astartes na masową skalę nastąpiło pod koniec Herezji Horusa) Na chwilę obecną owe boltery to wciąż podstawowe uzbrojenie terminatorów Chaosu, którzy w wyniku klęski zdradzieckich legionów nie mięli dostępu do nowszych technologii opracowanych przez Adeptus Mechanicus w czasie i po zakończeniu Herezji Horusa.

Obecnie combi boltery są używane głównie przez Astartes należących do oddziałów Weteranów Ariergardy lub przez Dowódców zakonnych, jako że w większości przypadków, oręż tego rodzaju to nie tylko broń, lecz zarazem bezcenne relikwie należące do spuścizny historycznej zakonu.

Warianty broni hybrydowej

 • Broń Igłowa - Broń przeważnie stosowana przez Inkwizycję, jest również podstawowym orężem bocznym, zabójców ze świątyni Eversor      
 • Broń Plazmowa - Standardowy bolter połączony z karabinem plazmowym, świetna kombinacja w wypadku starcia z ciężko opancerzoną piechotą wroga.   
 • Miotacz Płomieni - bolter z dodanym miotaczem płomieni, to idealny oręż w wypadku starcia z licznym słabo opancerzonym wrogiem. Ten wariant sprawdza się również idealnie, gdy walki toczone są w zamkniętych pomieszczeniach lub środowisku silnie zurbanizowanym.    
 • Karabin Grawitacyjny - bolter połączony z karabinem grawitacyjnym, rodzajem oręża energetycznego miotającego we wroga strumieniem grawitonów.   
 • Karabin Termiczny - Połączenie boltera i oręża termicznego, zdolnego na bliskim dystansie, do przestrzelenia większości istniejących pancerzy zarówno pojazdów jak i ciężkiej piechoty.   
 • Granatnik - Wariant oręża combi, popularnie stosowany przez oddziały uderzeniowe Szwadronów Śmierci Ordo Xenos. Zwykle jest to zmodyfikowany bolter wzoru Hesh. Istnieje wiele rodzajów specjalistycznych pocisków które mogą zasilić podczepiony pod bolterem granatnik, co ciekawe odpowiadają one niestandardowym rodzajom amunicji boltowej
 • Kusza - Bolter wzór condemnor, to standardowy bolter na którego łożu zamontowano potężną kusze, miotającą ciężkimi bełtami lub srebrnymi kołkami na których powierzchni wyryto runy i inkantacje przeciw złym mocom. Ten rzadki rodzaj broni combi jest stosowany przeważnie przez agentów Inkwizycji , lub wojowników walczących w służbie Adeptus Ministorum .
 • Hybrydowy bolter - Oręż wciąż powszechnie używany przez Astartes należących do zdradzieckich legionów. Od czasów Wielkiej Krucjaty aż do czasów obecnych. Ta konstrukcja została wyparta w imperium przez szturmowe boltery. Podczas, gdy owa broń to dwa złączone ze sobą oddzielne boltery, to szturmowy bolter to jedna zwarta, nierozłączna konstrukcja. 

Artefaktyczne egzemplarze broni hybrydowej

Gniew Lwa (ang. Lion’s Wrath)

Lion's Wrath

Gniew Lwa Artefaktyczna Broń Combi

Niegdyś oręż należący do Lion’a El’Johnson’a. Obecnie w posiadaniu przywódcy zakonu Mrocznych Aniołów, Najwyższego Mistrza Azrael’a. Gniew Lwa to artefakt, kunsztownie wykonana broń hybrydowa. Co najciekawsze jest to bolter w układzie bezkolbowym (Bull-pup). Najważniejszą cechą jaką wyróżnia Gniew Lwa z pośród całej reszty broni tego typu, jest jej możliwość wielokrotnego oddawania strzałów z karabinu plazmowego który jest drugim modułem broni. Jest to możliwe z uwagi, iż Gniew Lwa to oręż skonstruowany w czasach, gdy Imperium odzyskiwało coraz więcej wiedzy technologicznej utraconej podczas Ery Cierpienia.

Infernus Combi Bolter Kapelana Cassius'a

Infernus Combi-Miotacz Płomieni Rekluzarchy Cassius'a

Infernus

Skonstruowany osobiście przez Brata Kapelana Ortan’a Cassius’a, obecnego Rekluzarch’y zakonu Ultramarines, Infernus to wykonana z wielkim pietyzmem broń Combi będąca połączeniem boltera i miotacza płomieni.

Znani użytkownicy broni hybrydowych

Primarchowie

 • Lion El’Jonson - Patriarcha I Legionu, Mrocznych Aniołów – Jedną z głównych broni El’Jonsona była combi-plazma Gniew Lwa.     
 • Corvus Corax - Patriarcha XIX Legionu, Kruczej Gwardii – Po wydarzeniach związanych z „Masakrą na Lądowisku” Corax zaczął używać w walce combi-melty. 

Adeptus Astartes

 • Najwyższy Mistrz Azrael z zakonu Mrocznych Aniołów- Gniew Lwa, Bolter hybrydowy z zamontowanym karabinem plazmowym.
 • Najwyższy Marszałek Helbrecht z zakonu Czarnych Templariuszy - Bolter hybrydowy z zamontowanym karabinem termicznym.   
 • Rekluzarcha, Brat Kapelan Ortan Cassius z zakonu Ultramarines - Infernus, Bolter hybrydowy z zamontowanym miotaczem płomieni.
 • Brat Tsu’gan, Weteran Ognistych Smoków 1 Kompania/wcześniej Sierżant 3 Kompanii z zakonu Salamander -  Bolter hybrydowy z zamontowanym miotaczem płomieni.
 • Brat Sierżant Ba’birin, 5 Kompaniaz zakonu Salamander - Bolter hybrydowy z zamontowanym miotaczem płomieni.
 • Brat Sierżant Neleus, 5 Kompania z zakonu Salamander - Bolter hybrydowy z zamontowanym miotaczem płomieni.  

Kosmiczni Marines Chaos

 • Czarny apostoł Sor Talgron, poległy dowódca 34 Wielkiej Kompanii – Legion Niosących Słowo. Bolter hybrydowy.
 • Czarny apostoł Marduk, dowódca 34 Wielkiej Kompanii – Legion Niosących Słowo. Bolter hybrydowy. Broń którą Marduk odziedziczy po Sor Talgron’ie wraz z jego pancerzem terminatorskim. 
 • Brat Koryfeusz Kol Badar dowódca Namaszczonych (ang. Anointed), kompanii terminatorów Chaosu z 34 Wielkiej Kompanii – legion Niosących Słowo – Bolter hybrydowy z zamontowanym miotaczem płomieni

Ciekawostki

 • W większości przypadków broń hybrydowa może wystrzelić tylko raz z drugiego modułu broni, z powodu małego magazynka/ogniwa zasilającego dodatkowy oręż.
 • Broń combi Patriarchów,  Gniew Lwa, Lion’a El’Jonson’a czy combi-melta Corax’a mogły wielokrotnie strzelać w trybie dodatkowego uzbrojenia. Zapewne dlatego, iż była to broń skonstruowana w czasie, gdy Imperium stało na dużo wyższym poziomie technologicznym niż w czasach M41.  

Źródła

 • Nick Kyme - Tome of Fire (nowela)
 • David Annandale - Forgemaster (nowela)
 • Anthony Reynolds  - Word Bearers (trylogia; Dark Adeptus, Dark Apostle, Dark Creed)
 • Gav Thorpe - Ravenlord (krótka nowela)
 • C.Z.Dunn - Trials of Azrael (słuchowisko)
 • C.Z. Dunn - Pandroax (powieść)