FANDOM


Barka Dowódcza
NecronsCatacombCommandBarge02
Nazwa Nekrońska Barka Dowódcza (ang. Necrons Catacomb Command Barge)
Główne uzbrojenie Działo Teslowskie
Dodatkowe uzbrojenie Kosa Bojowa
Napęd nekroński antygraw.
Załoga Dwóch Nekronów - piloci i strzelcy
Maksymalna prędkość prawdopodobnie około 200 km/h, być może więcej; rzadko przekracza 50 km/h
Pancerz Kwantowe Opancerzenie

Barki Dowódcze (ang. Catacomb Command Barge) - to mobilne stanowiska dowodzenia nekrońskich armii lądowych w czasie bitwy oraz ulubione środki transportu wielu Arcylordów.

Historia

W pradawnych czasach Barki Dowódcze unosiły się nad nekrontyrskimi oddziałami, by dowódcy mogli inspirować z ich pokładów swoich wojowników. Z ich pokładów obserwowali pole bitwy i szybko mogli znaleźć się we właściwym miejscu, by sprawnie odpowiedzieć na nagłą zmianę w boju. Najważniejsze z zadań odeszły w raz z nadejściem biotransferu.

Zastosowanie

Współcześnie wciąż można spotkać Dowódcze Barki i to znacznie częściej niż by to się mogło wydawać. Starzy weterani nie tak łatwo pozbyli się nawyku wydawania słownych rozkazów. Nie powinny zatem dziwić, ani okrzyki na nieporadnych żołnierzy, ani wezwania wojowników do godności w obliczu nadchodzącej śmierci. Generator fal jaki jest zamontowany na każdej Barce pozwala na pełną kontrolę nad nekrońskimi szeregami, ale to nie przeszkadza Lordom w wydawaniu ustnych rozkazów.

Nie do przecenienia dla dowódców jest możliwość swobodnego poruszania się po polu bitwy. W jednej chwili Lord może zjawić się na atakowanej flance i osobiście pomóc swoim oddziałom. Wspiera ich wówczas ogniem Działa Teslowskiego lub dołącza do walczących pieszo, by osobiście stanąć naprzeciwko wrogów.

Loty koszące

Ponieważ pilotowanie pojazdu jest poniżej godności Lorda, ten zaszczytny obowiązek spada na dwóch doświadczonych Nekronów, którzy własnym życiem odpowiadają za bezpieczeństwo dowódcy. Otrzymują od niego rozkazy bezpośrednio po synaptycznych łączach, więc ten ma wolne ręce. Może ich użyć na przykład do ścinania wrogich głów, gdy przelatuje nad nieprzyjacielskimi oddziałami. Prędkość w połączeniu z mocą i celnością Nekronów daje makabryczny efekt dziesiątek trupów, jakie potrafią paść w jednym ataku. Nie ważne, czy przeciwnika chroni pancerz, czy osłona. Impet jest zwykle tak potężny, że nawet pojazd pancerny może zostać przepołowiony w ułamku sekundy.

Źródła

Kodeks Nekroni 5. edycja, str. 52