FANDOM


Agripinaa zwana również "Globem o Tysiącu Szram" jest jednym z najważniejszych Światów-Kuźni w Imperium, gdyż zaopatruje ona niemal całą bramę Cadiańską w niezbędny sprzęt. Barwą Skitarii z tego świata jest szary.
Agripinaa

Opis

Agripinaa znajduje się niemal na samej granicy Oka Grozy, przez co jest narażona na ciągłe ataki sił Chaosu, które próbują się przebić przez Bramę Cadiańską, gdyż bez zaopatrzenia produkowanego na tej planecie cały system mógłby upaść w przeciągu mniej niż jednego roku. Największym zagrożeniem dla tego Świata-Kuźni są Kowale Osnowy ze zdradzieckiego Legionu Żelaznych Wojowników, którzy pragną zdobyć go dla siebie bez względu na straty. Skutkiem tego nie ma roku, aby nie doszło do mniejszego lub większego ataku, ewentualnie inwazji na pełną skalę. Z tegoż powodu niegdyś złota powierzchnia pokryta jest głębokimi kraterami i kanionami wyżłobionymi przez Marines Chaosu zarażonych Wirusem Obliteratora , Demoniczne Maszyny oraz zmutowane zdradzieckie Tytany.

Agripinaa nie jest jednak tylko "tarczą", o nie. Według raportów przechwyconych przez Inkwizycję Tech-Kapłani wysyłali w przeciągu ostatnich tysiącleci niezliczone krucjaty Skitarii wgłąb Oka, aby najeżdżać Demoniczne światy kontrolowane przez znienawidzonych Żelaznych Wojowników, co prowadziło do eskalacji konfliktu pomiędzy tymi grupami. Nie są jednak znane dokładne skutki, ani nawet przyczyny tych wypraw.

Nawiązując do powyższego, Agripinaa posiada największą liczbę Legionów Skitarii ze wszystkich światów kontrolowanych przez Adeptus Mechanicus. Plotki głoszą, że tak wysoka liczba wojsk ma związek z zabieraniem znacznych ilości skazańców z Planet Więziennych w celu przemiany ich w Skitarii lub Bojowe Serwitory. Jedynym jednak potwierdzonym przypadkiem takich działań była "ewakuacja" planety "Nadzieja Św. Josemana", podczas której Mechanicum przechwyciło całą tamtejszą populację na krótko przed skazaniem świata na Exterminatus. Istnieją też pogłoski, że Skitarii z Agripiny są rekrutowani spośród Astartes Chaosu, których udało się schwytać i przeprowadzić na nich daleko idące zabiegi re-edukacyjne. Inkwizycja ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza tym plotkom, próbując dojść prawdy.

Źródła

Kodeks: Skitarii 7 edycja