FANDOM


Adeptus Astra Telepathica - departament ten zajmuje się rekrutacją i treningiem osób uzdolnionych mentalnie. Siedzibą organizacji jest Terra, ale jej placówki i okręty znajdują się w każdym zakątku Imperium. Głównym priorytetem w pracy departamentu jest kształcenie psioników pod kątem służby astropatycznej. Jego struktura organizacyjna jest podzielona na sekcję wykładowczą i rekrutacyjną - Scholastia Psykana i Czarną Flotę.

Psionicy

Generalnie przyjęto założenie, iż wszyscy ludzie posiadają pewien potencjał mocy psionicznych, jednakże tylko mała część społeczności (powiększająca się w ostatnich latach) dysponuje mentalną mocą wykraczającą poza zdolności zwykłych śmiertelników. Mentaci tacy stanowią dla mocarstwa wyjątkowe niebezpieczeństwo, dlatego tolerowani są tylko w tych przypadkach, gdy służą w licencjonowanych organizacjach rządowych. Istotą Osnowy, stanowiącej źródło mocy wszystkich psioników, jest Chaos, Chaos zaś stanowi śmiertelne zagrożenie dla wymiaru materialnego. Immaterium jest domem dla demonicznych istot dążących do unicestwienia ludzkości, a psionicy stanowią dla takich diabelskich świadomości żywe bramy pomiędzy wymiarami. Każdy imperialny świat zobowiązany jest do rygorystycznego rejestrowania wszelkich przejawów mentalnych anomalii wewnątrz lokalnej populacji. Zagrożenie eliminuje się zazwyczaj poprzez polowania na czarownice, jednak gubernatorzy posiadają też nakaz separacji uzdolnionych młodych mentatów do czasu ich deportacji na Terrę. Spośród więźniów przydzielonych do tego kontyngentu pracownicy Adeptus Astra Telepathica wybierają osoby przeznaczone do spędzenia życia w służbie Imperium.

Czarna Flota

Czarna Flota składa się z armady okrętów kosmicznych krążących w obrębie Imperium w cyklu czasowym pozwalającym odwiedzić każdy skolonizowany świat raz na jakieś sto lat. Gubernatorzy w wybranym przez dowódcę Floty sektorze zobowiązani są do przygotowania kontyngentu więźniów o wysokich zdolnościach psionicznych. Mentaci przerzuceni zostają na pokłady Czarnych Ark, gdzie poddaje się ich wstępnej selekcji. Po zapełnieniu wszystkich więziennych cel okręty powracają z żywym ładunkiem na Terrę. Pośród kadry rekrutacyjnej często pojawiają się pracownicy Inkwizycji, wykorzystujący procedury werbunkowe do badań nad zaawansowaniem zdolności mentalnych danej populacji.

Znane Czarne Okręty

Aeria Gloris – Okręt Czarnej Floty oddany do dyspozycji Sióstr Ciszy (ang. Sileni Sister’s)

Mercutio – Okręt Czarnej Floty, jednostka więzienna oddana do dyspozycji Sióstr Bitwy Adepta Sororitas.

Scholastia Psykana

Scholastia Psykana jest rozległą instytucją poświęconą edukacji psioników. Większość kursantów wywodzi się spośród więźniów zebranych przez Czarną Flotę, jednak pewien ich procent jest przysyłany na studia przez organizacje takie jak Inkwizycja, Adeptus Arbites i inne rządowe instytucje. Powinnością wykładowców Scholastia Psykana jest nauczenie kursantów bezpiecznego posługiwania się swymi zdolnościami oraz ich kontrolowania. Specjalizacja każdego rekruta jest uzależniona od specyfiki jego uzdolnień. Absolwenci wyróżniający się samodyscypliną i odpornością na demoniczne wpływy po pięciu latach studiów opuszczają uczelnię przenosząc się do innych organizacji. Najmłodsi są wcielani do zakonów Adeptus Astartes, najbardziej utalentowani trafiają do Inkwizycji lub Szarych Rycerzy, reszta służy w Imperialnej Gwardii lub Marynarce Kosmicznej.

Spośród kursantów uzdolnionych mentalnie, ale mało odpornych na demoniczne wpływy wybiera się osoby kierowane po ukończeniu podstawowego szkolenia na kurs astrotelepatii. Jego uczestnicy uczą się korzystania z Imperialnego Tarota, układania horoskopów oraz podstaw chiromancji. Po ukończeniu kursu absolwentów poddaje się rytuałowi Scalania Jaźni, umożliwiającego przyszłym astropatom komunikowanie się poprzez Osnowę. Rytuał ten ma przybliżyć umysł kursanta do potencjału mentalnego samego Imperatora i spowodować przelanie części mocy władcy ludzkości na astropatę. Ceremonialny transfer energii jest przeżyciem niezwykle traumatycznym dla kursanta. Wielu absolwentów uczelni pomimo lat przygotowań umiera w trakcie ceremonii, wielu popada w szaleństwo. Szczęśliwcy płacą za swe umiejętności wysoką cenę, gdyż rytuał niszczy bezpowrotnie ich nerwy wzrokowe. Oślepieni w ten sposób, astropaci rozwijają w sobie inne zmysły postrzegania otoczenia często nie sposób dostrzec ich kalectwa, jeśli ukrywają swe zapadnięte mlecznobiałe gałki oczne. Scalanie Jaźni ma istotny wpływ na umysł astropaty i powszechnie uważa się, że dotknięcie przez samego Imperatora pozwala kursantowi na dogłębne pojęcie istoty wszechświata i rządzących nim praw. Pewien odsetek kursantów jest rezerwowany przez władze Scholastia Psykana dla potrzeb departamentu Adeptus Astronomica, gdzie przechodzą dodatkowe specjalistyczne szkolenie.

Astropaci

Astropaci pełnią w ludzkim społeczeństwie niezwykle ważną rolę, gdyż tylko oni potrafią w efektywny sposób porozumiewać się na ogromnych dystansach dzielących imperialne światy. Telepatyczne przekazy przemieszczają się w Osnowie z szybkością dalece przewyższającą prędkość światła, stąd też zrozumiałe jest ogromne zapotrzebowanie na kursantów tej specjalności. Noszący charakterystyczne zielone szaty astropaci są częstym widokiem w Imperium - służą w marynarce kosmicznej, Imperialnej Gwardii, Inkwizycji, Adeptus Ministorum, zakonach Adeptus Astartes i departamentach Adeptus Terra. Gubernatorzy zarządzający odległymi światami zmuszeni są do korzystania z pomocy astropatów w celu utrzymywania stałej łączności z resztą Imperium, ponadto spory odsetek tych psioników pracuje w służbach cywilnych, zwłaszcza prywatnej flocie handlowej oraz komercyjnych przedsiębiorstwach wymagających szybkiego obrotu informacjami.

Astropata wysyła wiadomość poprzez wejście w stan specyficznego transu. Podczas transu tego umysł mentata wytwarza przekaz informacyjny posiadający odbicie w Osnowie. Proces wysyłania komunikatu przypomina wrzucenie do zbiornika wodnego kamienia - wywołane tym zdarzeniem fale rozchodzą się wokół do chwili wytracenia energii. Komunikacja tego rodzaju zmusza nadawcę do formułowania krótkich sentencji, gdyż zbyt długi przekaz ulega znacznemu zniekształceniu. Mentalna wiadomość jest czytelnie odbierana w promieniu pięciu lat świetlnych od nadawcy, natomiast w sposób dopuszczający przekłamania treści można ją usłyszeć w promieniu dwudziestu lat świetlnych. Lokalne zaburzenia Osnowy mają ogromny wpływ na zasięg wysyłanej wiadomości i często musi ona przechodzić przez kilka punktów przekaźnikowych obsługiwanych przez innych astropatów. Astropata może poprzez wprowadzenie się w stan transu monitorować swe otoczenie w osnowie, prowadząc nasłuch. Poszukiwanie bieżących wiadomości jest utrudniane przez naturalne dźwięki mentalne Osnowy, stare komunikaty przemierzające galaktykę oraz działalność pewnych istot zamieszkujących niematerialny wymiar, tropiących przebywających w Osnowie astropatów i mamiących ich fałszywymi (i często obscenicznymi) komunikatami. Najtrudniejszą formą komunikacji mentalnej jest projekcja astralna. Podejmujący się tego zadania astropata opuszcza swe biologiczne ciało i przyjmuje formę astralną zyskując zdolność swobodnego poruszania się w Osnowie. Największym zagrożeniem dla mentata stają się w tym czasie inne ciała astralne polujące w osnowie, częstokroć znacznie groźniejsze od ludzkiego psionika. Astralna forma astropaty jest podatna na mentalne ataki, a jej zniszczenie oznacza natychmiastową śmierć człowieka.

Zagrożenia dla psioników

W kontyngencie dostarczanym na Terrę przez Czarną Flotę trafiają się często osobnicy o zbyt wrażliwych umysłach bądź charakterze i usposobieniu uniemożliwiającym podjęcie nauki w Scholastia Psykana. Uwolnienie ich nie wchodzi w grę, gdyż pozostawieni samym sobie stanowiliby ogromne zagrożenie dla otoczenia. W świecie materialnym nie posiadają zbytniej wartości, mogą się jednak przysłużyć mocarstwu poprzez śmierć. Ponieważ Złoty Tron podtrzymuje Imperatora przy życiu dzięki ofiarom składanym z psioników, wymagane są stałe dostawy skazańców mogących zabezpieczyć swą mentalną esencją funkcje życiowe monarchy.

Dzięki skrupulatnej pracy dowódców Czarnej Floty niewielki procent opętanych przez demony psioników ma szansę na dotarcie do Ziemi, później zaś osobnicy ci muszą przebrnąć przez sito drobiazgowych kontroli Scholastia Psykana. Pomimo tych restrykcyjnych zabezpieczeń zdarzało się w przeszłości, że opętani mentaci wnikali w struktury organizacyjne Imperium. W chwili obecnej nie sposób stwierdzić jednoznacznie, że organy władzy mocarstwa są wolne od obecności demonicznych "kretów", nie sposób też ich zidentyfikować przed popełnieniem demaskującego ich prawdziwą naturę błędu. Angażując swe umysły wyłącznie do roli przekaźników mentalnych astropaci ograniczają wydatnie ryzyko przypadkowego opętania, pozostają jednak nadal wrażliwi na silne zaburzenia Osnowy, są też narażeni na śmiertelne wyczerpanie w trakcie przekazu. Podczas kampanii na Monthaxie implozja psioniczna powstała w chwili zamykania eldarskiego portalu zabiła trzy czwarte astropatów marynarki kosmicznej znajdujących się na orbicie planety.

Ciekawostki

  • Sacrosanctorium – Enklawa astropatów, na pokładach statków kosmicznych. Pomieszczenie ekranowane przed wszelkimi formami inwigilacji. W ściany sali wbudowane były pola siłowe chroniące wnętrze komnaty zarówno przed wymiarem rzeczywistym jak i skowyczącą pustką Osnowy. Dźwiękoszczelne, mentaloszczelne, kontrolowane ustawicznie enklawy zarezerwowane były dla sług Adepta Astra Telepathica, stanowiły obszar wyjęty spod imperialnego prawa. Tylko bezpośrednie zaproszenie mogło pozwolić zwykłemu "ślepakowi" na wejście w obręb ich ścian.
  • "Ślepak" – Stosowany przez psioników termin określający ludzi pozbawionych psionicznego talentu.
  • Astropaci płacą słoną cenę za posiadanie swego daru, nie dość, iż nieustannie stoją przed groźbą demonicznego opętania, to na dodatek ich ciała starzeją się i degenerują w przyspieszonym tempie.
  • Popularnym narkotykiem zażywanym przez Astropatów jest tzw. „Spook” silnie uzależniający który wydatnie wzmacnia zdolności psioniczne zażywającej go osoby.

Źródła

  • White Dwarf (Magazyn)
  • Trylogia Eisenhorn’a (Xenos, Malleus, Hereticus) Dan Abnett
  • Faith & Fire (Nowela) James Swallow
  • Atlas Infernal (Nowela) Rob Sanders
  • The Ascension of Balthazar (Słuchowisko) C.Z.Dunn