Fandom

Astronomican

Adepta Sororitas

894strony na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze108 Udostępnij
LEWY cudzysłów.png
Jeśli by jaka Siostra czynem swoim, słowem czy myślą, w czasie pokoju czy wojny, grzech popełniła, winna natychmiast przewinienie swoje Przełożonej wyznać, aby pokuty z czystym sercem oczekiwać. I jeśli grzeszyć wcześniej nie zwykła, zostanie jej ledwie tydzień pokuty wyznaczony, lecz jeśliby grzech znaczniejszy był, odsunąć ją należy od sióstr innych, tak aby nie mogła z nimi objadać, ni modłów odprawiać, ani też z wrogami Imperatora u ich boku walczyć. Niech sama ostanie, wyłącznie woli Wszechmocnego Imperatora poddana. Niech pokutny kaptur przywdzieje i ostrze ceremonialne dzierżąc, niech odkupienia na polu bitwy szuka.
PRAWY cudzysłów.png


Siostry Bitwy (Adepta Sororitas)
Symbol Adepta Soritas.jpg
Przynależność Imperium Ludzkości
Funkcja Militarno-Religijna
Siedziba główna Synod Ministra (Ophelia VII)
Naczelny Dowódca Opat Sanktuarium Sióstr Bitwy
Podstawowa Jednostka Zakon
Utworzenie 36 milenium, Era Apostazji

Adepta Sororitas znane jako Siostry Bitwy (ang. Sisters of Battle), to armia zakonna, blisko współpracująca z Łowcami Czarownic - Ordo Hereticus. Same nazywają siebie „Córami Imperatora”. Stanowią wielkie żeńskie zakony w całości poświęcone Imperatorowi i niezłomnie wykonujące Jego wolę. Od dziecka wychowywane i kształcone w Schola Progenium, Siostry Bitwy są wojowniczkami zdyscyplinowanymi i fanatycznie oddanymi Imperatorowi. Od najmłodszych lat szkolone w posługiwaniu się wszystkimi rodzajami broni i w niezachwianej wierze w Boga-Imperatora ludzkości.

Historia

Pierwsze wzmianki o Siostrach Bitwy pojawiają się w historii podczas Ery Apostazji, zwanej też okresem Wielkiej Schizmy. W 35 Millenium Eklezja była potężną organizacją, posiadającą własną flotę i armię, która z łatwością niszczyła wszelkich heretyków. Formalnie władza nad Imperium była w rękach Administratum, ale faktycznie była podporządkowana Eklezji. W połowie 35 Millenium Benedin IV, ówczesny zwierzchnik Adeptus Ministrorum zdecydował o przeniesieniu całego synodu na planetę Ophelia VII. Wzniesiono tam siedzibę, która ustępowała jedynie Imperatorskim Pałacom. Sobór istniał tam przez około 300 lat. Kolejny Wielki Eklezjarcha, Greigor XI stwierdził, że prawdziwym centrum duchowym jest Terra i rozkazał przeniesienie synodu z powrotem. Co prawda Eklezja była najbogatszą organizacją Imperium, lecz wydatki związane ze zmianą siedzib zmusiły ją do podniesienia i tak wysokich podatków. Wkrótce nastąpiły bunty pojedynczych gubernatorów, odmawiających zapłaty. Takie problemy były jednak szybko rozwiązywane przez członków Officio Assassinorum. Na początku 36 Millenium wzmogły się sztormy Spaczni, a później tak nasiliły, że nawigacja z wieloma obszarami Imperium była wręcz niemożliwa. Odcięte światy przestały przesyłać daniny na rzecz Eklezji, czego efektem był olbrzymi wzrost obciążeń finansowych kontrolowanych planet, co doprowadziło do niemalże głodowej śmierci ich mieszkańców. Fraternis Templars, czyli armie Eklezji bezwzględnie rozprawiały się z wszelkimi formami protestu. Wraz ze sztormami Immaterium nasiliły się również rajdy heretyków z Oka Terroru, wybuchały powstania ukrytych kultów Czterech Bóstw i wznowiły się najazdy Orków. Ludzkość opanowała apokaliptyczna groza – powstawały spontaniczne ruchy biczowników, które były źródłem wielu zamieszek.

W tych niesprzyjających okolicznościach Wysokim Lordem Terry został Goge Vandire, który zdobył to stanowisko mordując, szantażując i przekupując innych. Miał on wielki wpływ na wybranie kolejnego Wielkiego Eklezjarchy, którym został Paulis III, osoba w równej mierze poczciwa, co niekompetentna i naiwna. Vandire dążył do połączenia Administratum i Eklezji w całość, pod jego zwierzchnictwem. Wysoki Lord zaatakował pałac Paulisa, a jego samego uwięził, oskarżył o zdradę ludzkości i rozstrzelał. Synod został całkowicie sparaliżowany po tym ataku. Nieliczni członkowie, którzy przeciwstawili się Vandirowi i nie ugięli się pod jego terrorem, zostali zmuszeni do ucieczki. Kiedy statki uciekinierów zostały wchłonięte przez sztormy immaterium, Lord Terry uznał to za znak od Imperatora. Wtedy to połączył w jednym ręku funkcję Wysokiego Lorda i Eklezjarchy. Jego obłąkańcze rządy wywołały niemal całkowity rozpad Imperium i doprowadziły do wielkiej wojny domowej.

Podczas panowania Vandire'a doszły go słuchy o tajemniczym kulcie, z siedzibą na San Leor. Wyznawczyniami starożytnego kultu były wyłącznie kobiety. Jego przedmiotem było maksymalne doskonalenie ich duchowych i fizycznych możliwości, oraz rygorystyczny trening wojskowy, a podstawą – kult Nieśmiertelnego Imperatora. Liczba członkiń nie przekraczała wówczas liczby pięciuset. Vandire udał się na planetę, gdzie spotkał się z chłodnym przyjęciem Cór Imperatora. Powiadomiły go, iż nie uznają jego zwierzchnictwa. Vandire poprosił o możliwość udowodnienia swego boskiego namaszczenia. Rozkazał strzelić do siebie swojemu słudze i wówczas noszony przez niego rosarius ochronił go przed śmiercią. Ten podstęp skłonił Córy Imperatora do fanatycznego poddaństwa, które w jego ocaleniu dostrzegły rękę Imperatora, gdyż nie znały takiego urządzenia jak rosarius. Stały się jego gwardią przyboczną, jego strażą i służbą. Przeniosły się na Terrę, zmieniły nazwę na Oblubienice Imperatora i stały się najskuteczniejszym zbrojnym ramieniem Eklezji.

Vandire był szaleńcem, paranoikiem i sadystą, znajdujący przyjemność w torturowaniu swoich ofiar. Dla zabawy skazywał całe światy na zagładę. Kiedy ostatni członkowie soboru podjęli decyzję o wysłaniu zabójców w celu zlikwidowania Vandira, na spotkanie dostały się Oblubienice Imperatora i rozstrzelały wszystkich obradujących duchownych. W szaleństwie tamtych czasów po raz pierwszy pojawiło się imię Sebastiana Thora, pod którego sztandarem zgromadziło się wielu buntowników: gubernatorzy planet, oddziały Gwardii Imperialnej i Imperialnej Floty. W odległych rejonach galaktyki zawiązała się Konfederacja Światła. Vandire wysłał podległe mu oddziały Fraternis Militia z zadaniem zlikwidowania ruchu oporu, jednakże większość okrętów została zniszczona w potężnych sztormach osnowy, a pozostali przy życiu żołnierze przyłączyli się do buntowników. Być może rebelia zostałaby stłumiona, jednak Konfederację Światła poparły oddziały Kosmicznych Marines i Adeptus Mechanicus. Wówczas Vandire rozkazał podległym sobie wojskom zaatakować zakony Adeptus Astartes, co skończyło się jeszcze szerszą dezercją na stronę Konfederacji Światła. W końcu Kosmiczni Marines i Adeptus Mechanicus dotarli na Terrę. W trakcie ataku wojsk pod wodzą Sebastiana Thora na pałac Eklezji będący siedzibą Vandire'a, dziesięć tysięcy Cór Imperatora przez 6 miesięcy odpierało szturm czterech zakonów Kosmicznych Marines, kontyngentów Adeptus Mechanicus i niezliczonych regimentów Gwardii Imperialnej. Z uwagi na brak skutków swych akcji, Kosmiczni Marines zdecydowali się zaangażować w konflikt Adeptus Custodes – niezwyciężonych strażników Imperatora. Ci zobowiązali się, że zrobią wszystko, aby zakończyć ten wyniszczający Imperium konflikt. Centurion Bractwa Custodes wraz z gwardią przyboczną przedostał się tajnymi, podziemnymi korytarzami, ciągnącymi się milami od Pałacu Imperatora do siedziby Vandire'a, gdzie został natychmiast otoczony przez Oblubienice. Rozpoczął on wówczas żarliwą, pełną wiary orację skierowaną do Alicji Dominiki – przywódczyni Cór Imperatora, mającą uzmysłowić jej zbrodnie Vandire'a. Mimo natchnionej przemowy siostry pozostały niewzruszone. Już miało dojść do krwawego rozprawienia się z gwardzistami Adeptus Custodes, ale Centurion zaproponował honorowy parol. Nakazał swoim braciom złożenie broni i oddał ich jako zakładników. Sam wraz z sześcioma najwyższymi rangą przywódczyniami kultu udał się przed Złoty Tron Imperatora.

Żadne źródła nie informują, co stało się za Najświętszą Bramą. Pewne jest, że Oblubienice przed Jego Najświętszym Obliczem doznały oświecenia i pojęły zbrodnie Vandire'a. Po powrocie do Pałacu Eklezji Alicja Dominika zgromadziła wokół siebie wszystkie siostry i objawiła im straszną prawdę. Następnie udała się do kwatery Goge'a Vandire'a i osobiście wykonała wyrok śmierci, ścinając uzurpatora.

Po zakończeniu Ery Apostazji, Wysocy Lordowie Terry na mocy Decree Passive zakazali Eklezji rekrutacji oddziałów wojskowych („no men under arms”). Dzięki określeniu „żadnych mężczyzn pod bronią” oraz autorytetowi nowego Eklezjarchy, Sebastiana Thora, który zinterpretował powyższy dokument zgodnie z jego dosłownym brzemieniem, lecz wbrew oczywistej wymowie, oddziały Sióstr Bitwy nie zostały rozformowane i dalej stanowiły zbrojne ramię Eklezji. W tym samym czasie, w celu zapobieżenia wywołaniu kolejnej schizmy, powołano do życia departament Inkwizycji zwany Łowcami Czarownic. Na mocy tajnego porozumienia, tzw. Konwokacji z Nephilim, Alicja Dominika zgodziła się na ścisłą współpracę Sióstr Bitwy z Inkwizycją. Istnieje jedynie podejrzenie, jakoby objawienie doznane przez przywódczynie Cór Imperatora zawierało w sobie przepowiednię o ciężarze i jego znaczeniu dla losów Imperium, dlatego te dwie tak odmienne organizacje postanowiły podjąć współpracę, aby wizja ta nigdy się nie spełniła. W ten sposób w 36 Millenium powstały Siostry Bitwy i Łowcy Czarownic.

Wojny Wiary

799.M41 - Masakra w San Lenor

Siły uderzeniowe Czerwonych Korsarzy najeżdżają San Leor, pierwotny dom Cór Imperatora. Kosmiczni Marines Chaosu są nieprzygotowani na furię odwetu Adepta Sororitas, ponieważ nadchodzi on z dziewięciu odrębnych światów. Heretycy zostają całkowicie unicestwieni przez połączony kontratak.

835.M41 - Wojna o Pietę

Świat-sanktuarium Pieta materializuje się po wciągnięciu przez burzę Spaczni dwa wieki wcześniej. Planeta jest jednak prawie nie do poznania, przekształcona w ohydny Demoniczny Świat. Kanoniczka Sariah z Zakonu Świętej Róży natychmiast prowadzi siły Sióstr Bitwy, by odzyskać artefakty z Relikwiarza Nadziei, jednego z niewielu miejsc, które oparły się spaczeniu. Podczas gdy reszta jej sił ustanawia obwód wokół Relikwiarza, Sariah prowadzi liczne oddziały do labiryntu podziemnych korytarzy. Przez trzy dni Kanoniczka Sariah przedzierała się wraz ze swymi Siostrami poprzez potwory, rażąc korytarze katakumb; boltery zniszczyły kilkadziesiąt żądnych krwi demonicznych psów, a miotacze ognia spaliły połacie pełne nadętych jak od dżumy bestii. Tylko Sariah i dwie Siostry Celestian przetrwały, by dołączyć do towarzyszek na powierzchni, odzyskując lewą kość udową Świętej Dolan i trzy strony z Leksykonu Fałszu z grobowca zastoju. Ocalałe Siostry Bitwy wycofują się na orbitę ze swymi zdobyczami na trochę przed tym, jak statki Szarych Rycerzy przybywają i z pomocą torped cyklonicznych zmieniają planetę w pustynię.

858.M41 - Obrona Dimmamaru

Dimmamar, macierzysty świat Sebastiana Thora, jest atakowany przez Eldarów ze Światostatku Ulthwé bez żadnego uprzedniego ostrzeżenia albo powodu. Przełożona Serafin, Amelda z Zakonu Krwawej Róży, rozpoczyna odwet, prowadząc swą drużynę w śmiałym ataku mającym na celu pozbawienie wroga przywódcy - Arcyprorokini Kauerith. Wybuchy z pistoletów Serafin znaczą krwawą ścieżkę wśród czarno odzianych Eldarów, zanim Siostry zostają pochłonięte przez huragan psionicznej energii. Mimo śmierci wielu z jej towarzyszek, Amelda nie ma zamiaru ustąpić i rusza w sam środek Tajemnej Burzy, zabijając eldarską Prorokinię jednym strzałem w głowę z boltera.

897.M41 - Pogrom w Sanktuarium 101

Forteca - Sanktuarium 101 wraz z wszystkimi przebywającymi tam Siostrami Bitwy zostaje zniszczona przez Nekronów pod wodzą Imotekha Władcy Burz.

980.M41 - Prometeańska Wojna

Na planecie Heletine Zakon Czarnego Kielicha wspierał Salamandry w brutalnych walkach miejskich przeciwko Czarnemu Legionowi. Dziesiątki Immolatorów i Land Raiderów Redeemer ogniem czyściło miasta rozdarte wojną. Pomimo siły połączonych wojsk Imperium natarcie zostało powstrzymane kiedy Demoniczny Książę, Lord Gralastyx, prowadzący siły Chaosu, rzucił do walki legion Opętanych. Oszalała horda Chaosu wbiła się w szeregi Imperium, Siostry Bitwy i Kosmiczni Marines znaleźli się w krytycznej sytuacji. Siły lojalistów zostały ocalone, gdy nie wiadomo skąd przybyła Święta Celestyna. Święta spadła na siły Chaosu niczym anioł zemsty. Celestyna wycięła sobie drogę przez hordę do Lorda Gralastyxa, a chwilę później przebiła jego spaczone serce swoim płonącym mieczem. Wraz z śmiercią Demonicznego Księcia horda Chaosu została odesłana do Osnowy, a Święta Celestyna znikła tak samo tajemniczo jak się pojawiła.

991.M41 - Męczeństwo Praxedes

Kanoniczka Praxedes z Zakonu Naszej Umęczonej Pani zasila swymi oddziałami szeregi Gwardii Imperialnej na świecie Okassis, wkrótce po rozpoczęciu Drugiej Tyranidzkiej Wojny. Gdy Tyranidzi z Floty-Roju Kraken atakują katedrę Eklezji, połączone ogień oddziałów Sióstr z bolterami oraz czołgi typu Egzorcysta likwidują pierwszą falę, lecz druga kieruje się w stronę wyłomów w ścianach twierdzy. Jak Tyranids wlewają się do środka, Praxedes konfrontuje się z Tyranem Roju. Podczas walki Kanoniczka otrzymuje śmiertelną ranę, ale nawet, gdy krew zaczyna z niej bardzo szybko uchodzić, zbiera w sobie siłę do zadania ostatecznego ciosu, drążąc dziurę w czaszce bestii przy pomocy swej buławy energetycznej. Wraz ze zniszczeniem tyrana, rój traci przywódcę, który nim kierował. Siostry nie tracą czasu na zaplanowanie ataku, chcąc pomścić śmierć swej ukochanej przywódczyni. Pozostali obcy są zmiecieni na boki, co daje kapłanom Eklezji czas na ucieczkę.

Heraldyka

Herbem Adepta Sororitas jest symbol zwany “Fleur-de-lis” czasem potocznie zwie się go "Lillą" lub "Lilijką" (Fleur-de-lis w heraldyce łączony jest często z monarchią francuską.)

Armia

Żyjąca Święta.jpg

Żyjąca Święta walcząca z wrogami Imperium

Jednostki

 • Misjonarz - Ich zadaniem jest dbać o niezachwianą wiarę sióstr bitwy na polu walki. Odznaczają się oni szczególnym fanatyzmem i chęcią walki są bardzo podobni do kapłanów towarzyszących Gwardii Imperialnej.
 • Drużyna Sióstr Bitwy - Podstawowa jednostka bojowa w szeregach sióstr. Nie są tak odporne jak choćby ich odpowiednicy z kompanii Kosmicznych Marines ale również są niebezpieczne na polu walki. Zwykle uzbrojone w boltery,  czasami miotacze ognia i granaty fosforowe.
 • Drużyna Sióstr Serafin - Szybki oddział szturmowy potrafiący latać po polu bitwy dzięki swoim plecakom odrzutowym. Uzbrojone w dwa pistolety maszynowe sieją terror i zniszczenie unosząc się nad szeregami przeciwnika.
 • Drużyna Sióstr Celestian - Odziały wyspecjalizowany w niszczeniu pojazdów i budynków wroga lub piechoty w zależności od uzbrojenia. Pełnią role drużyn wsparcia na polu walki.
 • Zabójczyni Kultu Śmierci - Zabójczynie, których zadaniem jest przeniknięcie przez szeregi wroga i egzekucja wrogich dowódców.
 • Drużyna Sióstr Repentii - Najbardziej fanatyczne oddziały w szeregach sióstr. Posiadają wyłącznie broń do walki wręcz. Prowadzone do walki przez mistrzynie. W walce wręcz nie maja sobie równych. Niestety giną przy ostrzale ze średniego lub ciężkiego kalibru. Siostry Repentii są "grzesznicami" które walczą o odkupienie. Ich wina była jednak za mała by zakuć je w pancerz "Pokutnik".
 • Siostra Przełożona - Główna przywódczyni zakonów. Jej zadaniem jest prowadzić siostry bitwy do boju i dawać przykład dla młodszych sióstr.
 • Spowiednik - Naczelny misjonarzy zakonnych.
 • Żyjąca święta - Żywy relikt wspaniałości i potęgi imperium. Budzi lęk w oczach obcych heretyków a nawet demonów.

Pojazdy

 • Immolator - Pojazd wsparcia. Posiada dwie wersje różniące się uzbrojeniem na wieżyczce. może być wyposażony w dwa miotacze ognia skuteczne przeciwko piechocie lub w działa kinetyczne doskonale sprawdzające się przy niszczeniu pojazdów wroga.
 • Egzorcysta - Artyleria, której zadaniem jest niszczenie zmasowanej piechoty wroga. Artyleria jest bardzo niecelna toteż nie sprawdza się podczas walki na bliski dystans. Zwykle ostrzeliwuje się nią pozycje wroga by potem wkroczyła piechota.
 • Pokutnik - Siostra, która popełniła kilka lub jeden poważniejszy grzech szanse na odkupienie może zdobyć na polu walki w pokutniku. Jest to stalowa bestia na zawsze połączona z układem nerwowym właścicielki. Mimo iż potężna w walce wręcz, jest łatwa do uszkodzenia z powodu lekkiego opancerzenia. Poza tym siostra wszczepiona w taki pancerz walczy zwykle sama.

Zakony

Oddział Adeptus Soritaris.jpeg

Adepta Sororitas

Zakony Bojowe

Zaprzysiężenie.jpg

Zakony Bojowe (zwane Zakonami Głównymi lub Siostrami Bitwy) - Zakony, których głównym zadaniem jest walczyć z wrogami Imperatora oraz szerzenie Jego światła w całej Galaktyce (głównie przy pomocy miotaczy ognia). Większość z nich podlega Inkwizycji (głównie Ordo Hereticus) a zakonnice z najlepszych Zakonów Bojowych są często zatrudniane jako obstawa Inkwizytorów z Ordo Xenos. Takich Zakonów są dziesiątki a najbardziej znanymi są:

 • Zakon Krwawej Róży (ang. Bloody Rose)
 • Zakon Świętej Róży (ang. Order of the Sacred Rose)
 • Zakon Naszej Umęczonej Pani (ang. Order of the Our Matryed Lady)
 • Zakon Czarnego Kielicha (ang. Order of the Ebon Chalice)
 • Zakon Walecznego Serca (ang. Order of the Order of the Valorous Heart)
 • Zakon Srebrnego Całunu (ang. Order of the Argent Shroud)

Bojowe Konwenty Minoris.

Konwenty Minoris (pomniejsze zgromadzenia bitewne Sororitas) Oprócz sześciu głównych i najbardziej znamienitych, istnieje również nieokreślona liczba pomniejszych Konwentów i zborów militarnych Sororitas. 

 • Zakon Karmazynowej Przysięgi (ang. Order of the Crimson Oath)   
 • Zakon Gronostajowej Opończy (ang. Order of the Ermine Mantle)
 • Zakon Ognistego Serca (ang. Order of the Fiery Heart)
 • Zakon Złotego Światła (ang. Order of the Golden Light)
 • Zakon Białej Róży (ang. Order of the White Rose)
 • Zakon Krwawiącego Serca (ang. Order of the Bleeding Heart)
 • Zakon Zranionego Serca (ang. Order of the Wounded Heart)
 • Zakon Błękitnej Szaty (ang. Order of the Blue Robe) 
 • Zakon Cynobrowej Dłoni (ang. Order of the Vermilion Hand)
 • Zakon Dziewiczej Róży (ang. Order of the Virgin Rose)
 • Zakon Srebrnego Płaszcza (ang. Order of the Silver Shroud)
 • Zakon Boskiej Lamentacji (ang. Order of the Divine Lamentation)
 • Zakon Cnego Oblicza (ang Order of the Maudlin Countenance)
 • Zakon Wzniosłej Adoracji (ang. Order of the Sublime Adoration)

Zakony Pronatus

Pomniejsze Zakony odpowiedzialne za odzyskiwanie z pól bitewnych relikwii i artefaktów Sororitas. Ponadto do obowiązków Konwentów Pronatus należą również takie zdania jak opieka i ochrona świętych przybytków(Światy Świątynne i Światy Cmentarne) i błogosławionych relikwii Eklezjarchii.

 • Zakon Czcigodnego Czuwania (ang. Order of the August Vigil)
 • Zakon Błogosławionych Próśb (ang. Blessed Enquiry)
 • Zakon Bramy Wieczności (ang. Eternity Gate)

Zakony Szpitalników

Sister hospitaller by pvtserrano-d3bb03b.jpg

Siostra z Zakonu Szpitalników

Zamienne nazywane jako Zakony Szpitalne - zakony, których członkinie zobowiązały się wspomagać biednych oraz uzdrawiać chorych i rannych podczas konfliktów zbrojnych. Ich szpitale i kliniki są znane i położone na terenie całego Imperium Ludzkości. Usługi Sióstr z Zakonów Szpitalnych są całkowicie bezpłatne i wyleczą one każdego, kto się do nich zgłosi. Często towarzyszą Zakonom Bojowym i Gwardii Imperialnej podczas wojen i krucjat jako medyczki. Najbardziej znanymi Zakonami Szpitalników są:
 • Zakon Wieczna Świeca (ang. Order of the Eternal Candle)
 • Zakon Oczyszczającej Wody (ang. Order of the Cleansing Water)
 • Zakon Cichego Żalu (ang. Order of the Quiet Sorrow)
 • Zakon Pogodności (ang. Order of the Serenity)
 • Zakon Pochodni (ang. Order of the Torch)
Sister Dialogous.jpg

Siostra z Zakonu Dialogous

Zakony Dialogous

Zwane również Adepta Dialogous lub Zakony Tłumaczek - zakony, których członkinie zobowiązały się do tłumaczenia niezliczonych dialektów ze starożytnych języków lub Wyższego Gotyku, na Niższy Gotyk. Wiele z członkiń tego Zakonu towarzyszy Inkwizytorom i tłumaczy dla nich teksty zawarte w artefaktach Xenosów. Siostry z takich Zakonów są często wybierane do świty członkiń Ordo Hereticus. Najbardziej znanymi Zakonami Dialogous są:

 • Zakon Świętego Słowa (ang. Order of the Holy Word)
 • Zakon Kolca (ang. Order of the Quill)
 • Zakon Najświętszej Przysięgi (ang. Order of the Sacred Oath)
 • Zakon Leksykonu (ang. Order of the Lexicon)

Zakony Famulous

Sister Famulous.jpg

Siostra z Zakonu Famulouss

Siostry z tego Zakonu organizują, edukują i szkolą Planetarnych Gubernatorów i imperialnych dostojników lub służą im jako doradczynie. Ich zadaniem jest również przypominanie wysoko postawionym o najważniejszej rzeczy: lojalności wobec Imperatora oraz tłumienie jakichkolwiek herezji na planetach na których przebywają. Zakony Famulous utrzymują i aktualizują obszerne zapisy genetyczne i genealogiczne wszystkich najważniejszych rodów Imperium. Gdy wśród tych zapisów pojawi się jakaś nieprawidłowość Siostra z Zakonu ma prawo wybić wszystkich przedstawicieli danego rodu (zwykle przy wsparciu Inkwizycji). Najbardziej znanymi Zakonami Famulous są:
 • Zakon Klucza (ang. Order of the Key)
 • Zakon Bramy (ang. Order of the Gate)
 • Zakon Świętej Pieczęci (ang. Order of the Sacred Seal)
 • Zakon Najświętszej Monety (ang. Order of the Sacred Coin)

Zakony Sabine

Członkinie tych Zakonów towarzyszą Missionaria Galaxia w misji odkrywania nowych/straconych ludzkich światów oraz przygotowania ich mieszkańców do reintegracji z kulturą i religią Imperium. Siostry z tych Zakonów specjalizują się w infiltracji takich społeczeństw i wprowadzania do nich elementów Imperialnego Credo. Proces ten może trwać pokolenia w czasie których Siostry przyjmują rolę królewskich doradczyń oraz zajmują się aranżacją małżeństw przyszłych monarchów. Gdy Siostrom uda się w końcu wykonać zadanie, wzywa Missionaria Galaxia i władze Imperium oraz doprowadza do pokojowego włączenia planety do Imperium.

Znane przedstawicielki Adepta Sororitas: 

 • Św. Alicja Dominika - założycielka Zakonu Czarnego Kielicha, w trakcie ery apostazji dowodziła Oblubienicami Imperatora, to ona wraz ze swoimi siostrami została zaprowadzona przed Złoty Tron gdzie dostała objawienia, po czym osobiście ścięła uzurpatora Goge Vandire
 • Św. Lucja - założycielka Zakonu Walecznego Serca, była jedną z sióstr zaprowadzonych przed Złoty Tron
 • Św. Silvana - założycielka założycielka Zakonu Srebrnego Całunu, była jedną z sióstr zaprowadzonych przed Złoty Tron
 • Św. Katarzyna - założycielka Zakonu Naszej Matki Męczenniczki, była jedną z sióstr zaprowadzonych przed Złoty Tron
 • Św. Mina - patronka Zakonu Krwawej Róży (zakon założono po jej śmierci), była jedną z sióstr zaprowadzonych przed Złoty Tron
 • Św. Arabella - patronka Zakonu Świętej Róży(podobnie jak Zakon Krwawej Róży utworzony po śmierci Świętej), była jedną z sióstr zaprowadzonych przed Złoty Tron
 • Św. Anais - zginęła w walce.
 • Św. Celestyna – Żyjąca Święta, ostatni raz widziana 980.M41 na planecie Heletine, gdzie swoim niespodziewanym pojawieniem się ocaliła wojska Imperium przed klęską, zabijając Demonicznego Księcia dowodzącego inwazją, po czy zniknęła tak samo tajemniczo jak się pojawiła.
 • Św. Praxedes – zginęła w walce
 • Św. Sabbat – Odrodzona Święta poprowadziła część sił militarnych Imperium podczas Krucjaty na Światy Sabbat.
 • Matka Przełożona Selena Agna – Dowódczymi Sióstr Bitwy w systemie Kaurava.
 • Matka Przełożona Sabrina z Konwentu Gronostajowej Opończy, zaginiona kandydatka do tytułu Świętej Opatki. Sabrina zaginęła podczas swej pielgrzymki na San Leor, od tamtego czasu tron Świętej Opatki pozostaje nie obsadzony.   
 • Matka Przełożona Jasmine – Dowódczyni kontyngentu Sororitas z Zakonu Krwawej Róży, który u boku Czarnych Templariuszy wziął udział w Krucjacie Vinculus operacji militarnej rozpoczętej przez Inkwizytora Vinculus'a. Matka Przełożona zginęła podczesz Bitwy Krwi i Ognia, która była kulminacyjnym starciem całej Krucjaty. Jasmine poległa u boku Championa Imperatora Ulricus’a, życie obojga bohaterów Imperium, odebrał potężny demoniczny pomiot, którego zdołał zgładzić dopiero ówczesny Wielki Marszałek Czarnych Templariuszy, Brat Ludoldus.   
 • Siostra Przeorysza Sindal – Argent Shroud Hellsreach obrończyni Katedry Imperatora Panującego w Metropolii-Kopcu Hellsreach podczas III Wojny o Armageddon. Pod rozkazami Siostry Sindal służyło 97 Sióstr Bitewnych będących opiekunkami i obrończyniami świętego przybytku Hellsreach. Sindal pobłogosławiła Kapelana Grimaldusa Poświęconą Wodą, którą przechowywano w Katedrze Hellsreach. Sindal stwierdziła, iż Brat Merek ma bardzo przyjazne oczy (Gdy poprosiła, by Grimaldus odsłonił przed nią swą twarz zza osłony Maski Śmierci Kapelana)
 • Siotra Maralin służebna Siostry Przeoryszy Sindal. – Maralin była prawą ręką Przeoryszy Sindal.  
 • Kanoniczka Preceptora, Alexis de Chatelaine – Przewodziła kontyngentowi Sióstr ze Zgromadzenia Zranionego Serca pełniącego służbę garnizonową na Świecie Świątynnym Ras Shakeh. Po ataku Marines Zarazy na przetwórnię rudy Jedaj, Siostra D’Chatelaine wycofała swe siły i stacjonujące na planecie jednostki Gwardii Imperialnej oraz Obronny Planetarnej w mury miasta Hjec Aleja, stolicy Ras Shaekh. Wkrótce na odsiecz oblężonym Sororitas przybyło Stado „Járnhamar” Wilczego Gwardzisty Gunnlaugura Rębacza-Czerepów (ang. Skullhewer) służące w Wielkiej Kompanii Ragnara Czarnogrzywego. Wcześniej w swej historii Ras Shaekh było strzeżone przez Astartes z Zakonu Adulatorów, jednak Zakon wycofał swe siły z powierzchni pustynnego Świata Świątynnego, gdyż miał ważniejsze cele militarne do ochrony. Siostra Alexis przewodziła siłom złożonym z mniej niż setki Sororitas, ok. 30 tysiącom wyszkolonych Gwardzistów i kilku tysięcznej Milicji złożonej z cywilnych obywateli Ras Shaekh. Pomimo wielkich strat w ludziach i infrastrukturze planetarnej, Ras Shaekh zostało obronione przed Niszczycielskimi Potęgami, jednak w oczach swych przełożonych D’Chatelaine poniosło klęskę, raz, że nie obroniła powierzonego jej pieczy świata Eklezji, dwa, iż ukazała słabość w obliczu sił Arcynieprzyjaciela i Wilków z Fenrisa. W ramach pokuty za swe przewiny Kardynał Ministorum Giorgias Delvaux, skazał Siostrę D’Chatelaine na integrację w Machinie Pokutniczej (ang. Pentient Engine)     
 • Siostra Palatynka Uwe Bajola – Dawniej Siostra należąca do zgromadzeń Famulous, w późniejszym okresie swej służby przeniesiona do Konwentu militarnego Zgromadzenia Zranionego Serca. Bajola odbywała służbę garnizonową na powierzchni Ras Shakeh w twierdzy Hjec Aleja, gdy na świat Eklezjarchii napadli Marines Zarazy. Wiele lat wcześniej gdy była częścią zgromadzeń Famulous, Siostra Bajola służyła w szeregach Inkwizycji jako członkini orszaku Inkwizytora Świętego Oficjum. Siostra Bajola zginęła podczas oblężenia  Hjec Aleja.  
 • Siostra Bitewna Callia – Młoda, energiczna Sororitas służąca pod rozkazami Kanoniczki D’Chatelaine.  Adiutantka i wojowniczka z drużyny dowodzenia Siostry Kanoniczki. Siostra Alexis wyznaczyła Callię, jako jednego z oficerów łącznikowych mających ściśle współpracować z drużyną Wilków z Fenrisa. Callia zaprzyjaźniła się z jednym z Weteranów drużyny „Járnhamar”, Bratem Pilotem Jorundurem zwanym Starym Psem (ang. Old Dog) Jorundur bardzo polubił Siostrę Callię która nie była jak większość Sororitas które napotkał podczas swego długiego żywota. Jorundur stwierdził iż Callia nie była, jak on to określił: „Nadętą ździrą” czy świętoszkowatą ignorantką, paradującą w miernej kopii błogosławionych pancerzy Astartes. 
 • Siostra Honorata – Siostra Honorata należała do oddziału Retrybutorek stacjonującego na powierzchni Ras Shakeh. Była operatorką ciężkiego miotacza płomieni.
  Siostra Miriya.jpg

  Siostra Miryia

 • Siostra Miriya – Niegdyś Sororitas w randze Celestian (Dodatkowo posiadała tytuł Eloheim, dowódcy niezależnego oddziału) później zdegradowana do stopnia szeregowej Siostry Bitewnej, bohaterka walk o Nevę i Sanktuarium 101 w układzie Vidar.
 • Siostra Dione – Siostra Celestian z Zakonu Srebrnego Całunu, Dione była łowcą psykerów a także wartownikiem na Czarnym Okręcie (ang. Black Ship) „Mercutio” przewożącym na osąd Astropathicus, nie sankcjonowanych i zbuntowanych psykerów. 
 • Siostra Clestian Julien – Główna Instruktorka Sororitas w Schola Progenium na świecie Perlia. Dobra znajoma i współpracowniczka Komisarza Ciaphas’a Cain’a.
 • Siostra Cassandra – Siostra Bitewna z oddziału Siostry Eloheim Miryi.
 • Siostra Isabel – Siostra Bitewna z oddziału Siostry Eloheim Miryi.
 • Siostra Lethe Catena – Siostra Bitewna z oddziału Siostry Eloheim Miryi, biologiczna starsza siostra Verity. Lethe Zginęła z rąk zbuntowanego psykera Vaun’a.
 • Siostra Verity Catena – Siostra Szpitalniczka z Konwentu Pogodności, wcielona do drużyny Siostry Miryi wałczyła podczas drugiej bitwy o Sanktuarium 101.
 • Siostra Palatynka Sapphira – Siostra Sapphira przewodziła kontyngentowi Sióstr Bitwy z Konwentu Czcigodnego Czuwania (ang. Order of the August Vigil) Który stacjonował na Świecie Cmentarnym (ang. Cementary Word) Certus-Minor. Sapphira i podległe jej Sororitas strzegły Mauzoleum Pamięci w którym złożono szczątki jednego z patriarchów Ministorum, Eklezjarchy Umberto II. 
 • Ephrael Stern – Zwana Po Trzykroć Zrodzoną lub Daemonifuge.
 • Błędna Kanoniczka Setheno – Błędna Siostra Bitewna zwana Gorgoną. 
 • Siostra Kanoniczka Galatea z Zakonu Naszej Umęczonej Pani, Kasztelanka Konwentu na Nevie. Bezpośrednia przełożona Siostry Celestian Miryi.
 • Siostra Kanoniczka Sepherina – Dowódca ekspedycji wysłanej w celu zbadania incydentu w Sanktuarium 101. 
 • Siostra Przełożona Imogen – Adiutant Siostry Kanoniczki Sepheriny w trakcie misji związanej z incydentem w Sanktuarium 101.
 • Siostra Kanoniczka Olga Karamanz – Wojowniczka Zakonu Naszej Umęczonej Pani, została wysłana w pościg za Zdrajczynią Adepta Sororitas, niesławną Miriael Sabatiel. Siostra Karamanz poległa w starciu ze zdradziecką Sabatiel. 
 • Nuriyah – Siostra Bitewna z Konwentu Ognistego Serca, Ochroniarz i prawa ręka Kardynała Giorgiasa Delvauxa. Połowa ciała Nuriyahi było zrekonstruowane za pomocą bionicznych wszczepów. Lewe mechaniczne ramię Sororitas miało wbudowany w swej konstrukcji miotacz płomieni,
 • Siostra Decima – Jedyna ocalał Sororitas z Pierwszej masakry a Sanktuarium 101 na powierzchni Kaviru. Pojmana i torturowana przez Necrońskiego Krypteka, zdołała uwolnić się z niewoli i powrócić do twierdzy Sororitas na Kavir. Zginęła podczas drugiego ataku jaki Nekroni  wyprowadzili na Sanktuarium 101 
 • Helena zwana Cnotliwą – Charyzmatyczna i wszechstronnie uzdolniona Sororitas ciesząca się wielką estymą wśród całego zgromadzenia Adepta Sororitas.
 • Nowicjuszka Monkya – Nowicjuszka Sororitas, która uczęszczała do Scholi Progenium na świecie Perlia.
 • Siostra Rosseta – Rosseta należała do Ordo Dialogus, była ekspertem od xeno-lingwistyki, wraz z archeologami i lingwistami z ramienia Adeptus Mechanicus próbowała przetłumaczyć glify i runy spisane w języku Pradawnych.    
 • Miriael Sabathiel – Niegdyś Matka Przełożona z Zakonu Naszej Umęczonej Pani. Spaczona przez Chaos Sororitas, jedyna w historii Imperium Siostra Bitwy która świadomie i z własnej woli oddała się we władanie Mrocznych Potęg. Obecnie Championka Mrocznego Księcia

Źródła:

Hellsreach (Novella) Aaron Dembski Bowden

Blood and Fire(Krótka Novela) Aaron Dembski Bowden

Cain's Last Stand(Novela) Sandy Mitchell

Legion of the Damned(Novella) Rob Sanders

Blood of Asaheim(Novella) Chris Wright

Stormcaller(Novella) Chris Wright

Faith & Fire(Novella) James Swallow

Hammer & Anvil(Novella) James Swallow

Duchy Gaunta (Seria) Dan Abnett

Dawn of War:Soulstorm.

Codex'y Sióstr Bitwy.

Daemonifuge (Komiks)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki